Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Open - Marcus 7:24-30

Bijbeltekst(en)

Naar Tyrus, Sidon en de Dekapolis

24Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam Hij zijn intrek in een huis, en hoewel Hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het Hem niet onopgemerkt te blijven. 25Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over Hem gehoord had naar Hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. 26Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte Hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. 27Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29Hij zei tegen haar: ‘Omdat u dit zegt ... Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.

Marcus 7:24-30NBV21Open in de Bijbel

Jezus geneest in niet-Joods gebied twee mensen: een meisje dat last heeft van een kwade geest, en een dove man. Jezus wil de niet-Joodse moeder eerst niet helpen. Hij is er voor de kinderen (de Joden) en niet voor de honden (niet-Joden). Het gaat hier niet over zwerfhonden, maar over ‘schoothondjes’, die bij het gezin hoorden. Zulke honden werden wél gewaardeerd. Dus ook al wil Jezus er in de eerste plaats voor de kinderen zijn, Hij helpt ook deze vrouw en haar dochter.

Hoe ga jij om met mensen die op het eerste gezicht anders lijken te zijn dan jijzelf?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons