Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onreinheid komt van binnenuit - Marcus 7:14-23

Bijbeltekst(en)

14Nadat Hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei Hij: ‘Luister allemaal naar Mij en kom tot inzicht. 15Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’

17Toen Hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen Hem om uitleg over deze uitspraak. 18Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde Hij alle spijzen rein. 20Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 21Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Marcus 7:14-23NBV21Open in de Bijbel

Natuurlijk is het wijs om je handen te wassen. Dat hebben we het afgelopen jaar vaak genoeg gehoord. De regels van Gods wet zijn dan ook niet nutteloos. Maar als je wel aandacht besteed aan uiterlijke zaken, maar je innerlijk verwaarloost, zorgen de regels er niet voor dat je ook van binnen schoon bent. Alleen door met God te leven, wordt je hart gereinigd. God kijkt uiteindelijk niet of je handen schoon zijn, Hij kijkt naar je hart. En dat hart verandert, wanneer je tijd met Hem doorbrengt.

Hoe zit het met jouw hart? Komen er goede dingen uit voort?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons