Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Reizende Paulus - Filippenzen 1:1-12

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

3Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

7Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. 8God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.

9Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, 10zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Gevangen omwille van Christus Jezus

12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid.

Filippenzen 1:1-12NBV21Open in de Bijbel

Saulus (beter bekend als Paulus) is een Romeins staatsburger én een joodse schriftgeleerde. Hij is ervan overtuigd dat de volgelingen van Jezus een dwaalspoor bewandelen en vervolgt hen. Hij zorgt ervoor dat zij worden opgepakt en in de gevangenis terechtkomen. Pas als Jezus zelf hem aanspreekt vanuit de hemel, komt hij tot inzicht. Hij besluit zijn leven te wijden aan het verspreiden van het goede nieuws over Jezus. Als Romeins staatsburger kon hij vrijelijk reizen door het Romeinse rijk. Hij maakte met gevaar voor eigen leven meerdere reizen om te vertellen over Jezus, vooral aan de niet-Joodse volken.
Van de meeste brieven in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat deze door Paulus zijn geschreven. In deze brieven aan de vroege christelijke gemeenschappen wordt het evangelie over Jezus Christus steeds opnieuw uitgelegd en worden instructies gegeven voor de manier waarop je als christenen met elkaar dient om te gaan.

Zou jij op reis willen gaan om mensen te vertellen over Jezus? Waarom wel, of juist niet?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons