Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Flapuit Simon Petrus - Mattheus 16:13-20

Bijbeltekst(en)

Wie is Jezus?

13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.

Matteüs 16:13-20NBV21Open in de Bijbel

In de tijd van Jezus kozen religieuze meesters (rabbi’s) leerlingen die zij hun leer konden overbrengen. Jezus koos twaalf leerlingen die Hij alles zou leren over Gods nieuwe wereld. Een van Jezus’ leerlingen was Simon. Simon was getrouwd en verdiende de kost met vissen. Wanneer Jezus Petrus roept om Hem te volgen, doet hij dat meteen. In de jaren die volgen durft Simon te gaan, achter Jezus aan – hij durft zelfs op het water te lopen! Samen met Jakobus en Johannes behoort hij tot de leerlingen die het dichtst bij Jezus stonden.
Simon is erbij wanneer Jezus Mozes en Elia ontmoet op de berg. Hij belijdt als eerste dat Jezus de Messias is, en wordt daarom door Jezus ‘Petrus’ genoemd, ‘rots’. Hij is erbij wanneer Jezus wonderen doet, zoals het genezen van zieken en het voeden van een enorme menigte mensen. Steeds weer blijkt dat Petrus, als een echte enthousiasteling, snel is met praten en handelen: een haantje-de-voorste.
Maar toen het er echt op aankwam, bleek dat Petrus toch ook bang kon zijn. Hij liet Jezus in de nacht van de veroordeling in de steek en zei bovendien drie keer dat hij Jezus niet kende. Het was een moeilijke les voor hem. Maar na zijn opstanding maakte Jezus het goed met Petrus. Na de komst van de heilige Geest, met Pinksteren, werd Petrus zelfs een van de belangrijkste leiders van de kerk. God kan nu echt bouwen op deze Rots (want dat betekent ‘Petrus’).
Ontdek meer over Petrus

Ben je weleens bang geweest om te zeggen dat je christen bent? Wat deed dat met je?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons