Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zus en vriendin Maria - Johannes 12:1-11

Bijbeltekst(en)

1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. 3Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

9Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in Hem geloofden.

Johannes 12:1-11NBV21Open in de Bijbel

Lazarus, Marta en Maria waren goede vrienden van Jezus. Zij stelden hun huis in Betanië open als Jezus met zijn leerlingen dicht bij Jeruzalem een slaapplek zocht. Het was de gewoonte dat vrouwen hun gasten verzorgden, maar Maria doorbrak de heersende traditie door als leerling aan Jezus’ voeten te gaan zitten.
Wanneer haar broer na een kort ziekbed sterft, lijkt zij ontredderd. Ze begrijpt niet waarom Jezus niet eerder is gekomen om Lazarus beter te maken. Maar Jezus doet een wonder: Hij roept Lazarus uit de dood, uit het graf tevoorschijn.
Kort voordat Jezus gaat sterven, komt ze (ongevraagd) tijdens een maaltijd naar Jezus toe. Ze zalft Jezus’ voeten om te laten merken hoeveel ze om Hem geeft. En dat dat haar alles mag kosten: geld, moeite, spot van anderen. Jezus legt haar daad uit als voorbereiding op zijn lijden en sterven.
Ontdek meer over Maria en Marta

Met welke mensen voel jij je intens verbonden? Neem binnenkort eens de tijd om uit te spreken wat deze persoon voor jou betekent.

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons