Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus - Johannes 3:16-16

Bijbeltekst(en)

16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16NBV21Open in de Bijbel

In een leesplan over Bijbelse helden moet Jezus wel voorkomen! Wie is Jezus? Op die vraag proberen de evangelisten, de schrijvers van Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes antwoord te geven door te vertellen wat zij over Jezus hebben gehoord. Ze schrijven over zijn leven én over zijn betekenis. De schrijvers noemen bijvoorbeeld de geboorte van Jezus en de dingen die Jezus heeft gezegd en gedaan. Ze beschrijven de vele verhalen (gelijkenissen) die Jezus vertelde om mensen te onderwijzen over het koninkrijk van God. Ook andere leraren in die tijd vertelden gelijkenissen, maar het gezag waarmee Jezus sprak, was nieuw voor de mensen. Ze merkten: in Hem was het koninkrijk van God echt dichtbij gekomen. De evangelisten geven de verhalen die Jezus hun leerde door en beschrijven de wonderen die plaatsvonden, als teken van dat nieuwe tijdperk van Gods koninkrijk.
Ook gaan veel hoofdstukken over het lijden van Jezus, voor en tijdens de kruisdood. Uit al die verhalen blijkt dat de leerlingen Jezus leerden kennen als de beloofde Messias. Deze Jezus was niet zomaar iemand – Hij is Iemand om na te volgen, om te eren, de Zoon van God!
Het evangelie volgens Johannes heeft een iets andere insteek. Johannes ziet Jezus als de Eeuwige aanwezige – als het Woord of als het Licht. In zijn boek staan de Ik ben-uitspraken van Jezus centraal: Jezus gebruikt steeds andere voorbeelden om uit te leggen Wie Hij is.
De schrijvers gebruiken verschillende namen voor Jezus. Hij wordt onder meer Jezus genoemd (God redt, dezelfde naam als Jozua), Zoon van David (dus nageslacht van de koninklijke lijn van koning David), Christus en Messias (Gezalfde), Zoon van God, Mensenzoon, Immanuel (God met ons). Tijdens zijn leven op aarde toont Jezus volgens de schrijvers van de evangeliën Gods goedheid en liefde voor de hele wereld (Johannes 3:16) door zijn onderwijs, wonderen, en uiteindelijk door zijn dood aan het kruis.
Ontdek meer over Jezus

Jezus vroeg zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ en: ‘Wat denken jullie?’ Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons