Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Moeder Maria - Lucas 1:46-55

Bijbeltekst(en)

46Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47mijn hart juicht om God, mijn redder:

48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie Hem vereert.

51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52heersers stoot Hij van hun troon

en wie gering is geeft Hij aanzien.

53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.’

Lucas 1:46-55NBV21Open in de Bijbel

Een van de bekendste christelijke liederen is het Ave Maria (wees gegroet, Maria)! Het jonge meisje Maria werd zo’n tweeduizend jaar geleden door God uitgekozen om zijn Kind ter wereld te brengen en voor Hem te zorgen. Toen het christendom zich over de wereld verspreidde, werd ook Maria overal ter wereld bekend en geliefd als voorbeeld van geloof en dienstbaarheid aan God. In een cultuur waarin vooral mannen en macht belangrijk waren, kreeg zij, het jonge meisje van bescheiden afkomst, een grote rol. Door haar geloof en overgave aan God is zij door de eeuwen heen een voorbeeld voor gelovigen geweest (ze was jong, een vrouw, uit een armoedige plek). In de Bijbel lezen we dat Maria alles wat zij meemaakte met Jezus, zoals zijn geboorte, zijn wonderen, zijn optreden in de tempel, profetieën over wat God zou gaan doen door Jezus en zijn lijden, bewaarde in haar hart.
Ontdek meer over Maria

Bekijk op internet of in een plaatselijke rooms-katholieke kerk verschillende afbeeldingen van Maria. Wat valt je op aan de manier waarop zij is afgebeeld? Wat spreekt je (niet) aan?
Beluister het lied ‘Maria, wist je dat …’ Probeer je eens voor te stellen dat je voor de Zoon van God mocht zorgen en Hem moest opvoeden.

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons