Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zingende David - 1 Samuel 17:41-50

Bijbeltekst(en)

41Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. 42Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op 43en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de roofvogels en de wilde dieren.’ 45‘Jij daagt me uit met je zwaard en je speer en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 46Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de roofvogels en de wilde dieren ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. 47Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen, want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 48Toen de Filistijn aanstalten maakte om David aan te vallen, was David hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.

1 Samuel 17:41-50NBV21Open in de Bijbel

Als jongste kind in een groot gezin moest David op de schapen passen, terwijl zijn broers werden getraind in het leger van Saul, de eerste koning van Israël. Daar bij de schapen leerde David God kennen. Hij ontdekte veel over Gods wezen in de schepping, over zijn trouw in tijden van angst, over zijn zorg voor mensen, zoals een herder zorgt voor zijn schapen. Veel psalmen over deze onderwerpen zijn dan ook aan David toegeschreven.
Toen de profeet Samuel van God op pad moest om een nieuwe koning te zalven, wees God de jonge David aan.
Na zijn indrukwekkende overwinning op de reus Goliat raakt David bevriend met koningszoon Jonatan. David brengt veel tijd door aan het hof van Saul, en trouwt met Sauls dochter Michal. Als Saul jaloers wordt op David, vreest David meerdere keren voor zijn leven.
Na vele jaren met allerlei moeilijkheden wordt David uiteindelijk koning van Israël. Zijn koningschap heeft een speciale betekenis, omdat de Messias uiteindelijk uit zijn nageslacht zal voortkomen.
Ontdek meer over David

David had voor het grootste gedeelte van zijn leven zijn focus op de goede dingen. Hij leerde over Gods wetten, zocht God in tijden van nood, dankte God en probeerde recht te doen. Maar zijn belangrijkste eigenschap was misschien dat hij kon toegeven wanneer hij een fout had gemaakt. Volgens het opschrift boven Psalm 51 gaat deze psalm over zo’n situatie. Is er iets in je leven (geweest) waarbij deze psalm past?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons