Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leider Gideon - Rechters 6:33-40

Bijbeltekst(en)

33Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jizreël. 34Toen kwam de geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen 35en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voegden zich bij hem. 36Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals U hebt gezegd. 37Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat U inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’ 38En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. 39Toen zei Gideon tegen God: ‘U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw.’ 40Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw.

Rechters 6:33-40NBV21Open in de Bijbel

De naam Gideon betekent: degene die omhakt. Gideon hakte namelijk ’s nachts een altaar van een afgodsbeeld om. In de tijd van Gideon is er in Israël nog geen koning aangesteld. Er zijn wel andere leiders: profeten, die mensen eraan herinneren het goede te doen en Gods wet te houden, en rechters, die naar die wet oordelen en het volk in oorlogstijd aanvoeren. Gideon wordt later gezien als een van de rechters in die tijd (1 Samuel 12:11). Wanneer Israël wordt aangevallen door vijanden, worstelt hij met geloofsvragen. Met Gods hulp verslaat Gideon hen.
Gideon wordt vaak dapper genoemd, maar hij is vooral ook erg bang. Hij denkt erg klein over zijn familie en zichzelf (6:15), hij is bang dat hij zal sterven als hij ontdekt dat hij met een engel heeft gesproken (6:22), hij voert de opdrachten van God ’s nachts uit omdat hij bang is (6:27), hij vraagt drie keer om een teken omdat hij zeker wil weten dat God hem zal helpen (6:17, 37, 39). God verzekert hem daarna nogmaals dat hij echt niet bang hoeft te zijn (7:10-11).
Maar als Gideon dan eenmaal is overtuigd, toont hij leiderschap. Veertig jaar lang leidt hij het volk van Israël. Helaas maakt hij uiteindelijk toch een verkeerde keuze: uit sieraden die in de oorlog zijn veroverd maakt hij een priestergewaad dat de Israëlieten vervolgens als een god gaan aanbidden.
Ontdek meer over Gideon

Zou jij God een teken vragen om te weten te komen wat het juiste is om te doen? Waarom wel of niet?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons