Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Biddende Hanna - 1 Samuel 1:1-20

Bijbeltekst(en)

De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel

1In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 2Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. 3Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om zich daar voor de HEER van de hemelse machten neer te buigen en Hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. 4Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. 6Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 8Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 9Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10Diepbedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen 11legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek U, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt.’ 12Toen Hanna zo lang aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. 13Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik heb zo lang gebeden omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ 17‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ 18‘Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent,’ zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. 19De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER dacht aan haar. 20Binnen een jaar werd Hanna zwanger en baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de HEER gevraagd.’

1 Samuel 1:1-20NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel is gebed een belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de biddende Daniël (je leest meer over hem in het leesplan Wijsheid) en de priester Zacharias (Lucas 2). Jakobus schrijft: ‘… het gebed van een rechtvaardige vermag veel (Jakobus 5:16). Dat ervaart Hanna aan den lijve. Net als de voormoeders Sara, Rebekka en Rachel kan ook zij lange tijd geen kinderen krijgen. Haar man Elkana verwekt wel kinderen bij zijn tweede vrouw, die zich al snel belangrijker voelt. Hanna heeft veel verdriet van haar situatie, maar blijft volhardend bidden. Hanna belooft God dat als ze een kindje krijgt, ze het aan Hem zal schenken voor zijn dienst. Ze krijgt uiteindelijk een zoon, Samuel. Hij zal een belangrijke profeet worden. Dankzij het gebed van een wanhopige vrouw wordt het volk van Israël gezegend met een wijze leider. In haar dankgebed laat Hanna iets van Gods karakter zien: Hij staat aan de kant van mensen die het moeilijk hebben. Eeuwen later zingt Maria, de moeder van Jezus, een lied dat erg op het dankgebed van Hanna lijkt (Lucas 1:46-55).
Ontdek meer over Hanna

Wij kennen Hanna vooral als degene die eindelijk wél een kind kreeg, maar jarenlang was het alsof ze nooit moeder zou worden. Ook vandaag zijn er gebeden die onverhoord (lijken te) blijven. Wat doe jij als de hemel dicht lijkt te zijn?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons