Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geroepen Mozes - Exodus 3:1-15

Bijbeltekst(en)

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’

11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”

Exodus 3:1-15NBV21Open in de Bijbel

De Hebreeuwse naam Mozes betekent: uit het water trekken. Mozes is dankzij de slimheid en moed van zijn zus en moeder door de dochter van de farao gered van de dood. Hij wordt opgevoed als een Egyptische prins. Maar als hij ontdekt wie hij is (een Hebreeër, behorend tot dat onderdrukte volk!) neemt hij het heft in eigen handen.
Tijdens een wandeling ziet hij hoe slecht een Hebreeër door een Egyptenaar wordt behandeld, en uit woede slaat hij de Egyptenaar dood. Wanneer dat bekend wordt, vlucht hij naar de woestijn. Daar roept God hem vele jaren later. Als eerste mens krijgt hij Gods eigen naam te horen: JHWH, wat zoveel betekent als ‘Ik ben die ik ben’ of ‘Ik zal er zijn’. Hij krijgt de opdracht met de hulp van de God die bij hem zal zijn het nageslacht van Abraham te bevrijden en te leiden. Mozes twijfelt aan zijn eigen vaardigheden, maar gaat toch naar de farao en verzoekt hem het volk vrij te laten. Na tien verschrikkelijke plagen laat farao het volk uiteindelijk gaan.
Tijdens de reis op weg naar het beloofde land, dwars door de woestijn, leert Mozes het volk de wetten van God. Deze taak vraagt doorzettingsvermogen, geduld, en moed.
Ontdek meer over Mozes

God ziet potentieel in de bevoorrechtte prins, die ook een moordenaar is. Wat zou er gebeuren als je zo, met Gods ogen, naar mensen zou kijken? Hoe zou God naar jou kijken?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons