Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Grote zus Mirjam - Exodus 2:1-10

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Mozes; zijn vlucht naar Midjan

1Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen, drie maanden lang. 3Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4De zus van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.

5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zus van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Exodus 2:1-10NBV21Open in de Bijbel

Het nageslacht van Abraham woont ondertussen al meer dan vier eeuwen in Egypte en is uitgegroeid tot een enorm volk. Inmiddels heeft de farao de Israëlieten tot slaaf gemaakt. Het is tijd dat het volk bevrijd wordt, helemaal nu de Hebreeuwse babyjongetjes allemaal gedood moesten worden. Gelukkig is er een plan. Daarbij spelen verschillende vrouwen een belangrijke rol. Eén net geboren babyjongetje wordt niet gedood, maar door zijn moeder in een mandje gelegd. Zijn grote zus Mirjam blijft op een afstandje staan kijken wat er gaat gebeuren. Het zou maar zo kunnen dat haar broertje toch nog wordt gedood of met mandje en al wegspoelt. Maar nee, de baby ligt precies op de goede plek: hij wordt gevonden door de dochter van de farao. In plaats van hem uit te leveren aan de soldaten van haar vader, kijkt ze vol medelijden naar hem. Mirjam legt het eerste contact tussen haar en de echte, biologische moeder. Wat een moed!
Het kleine, hulpeloze jongetje groeit later uit tot de grote leider die zijn volk uit de slavernij zal bevrijden. Nadat het volk door een wonder door de Rietzee is ontsnapt, zingt Mirjam samen met haar broer een lied om God te danken. En tijdens de tocht naar het beloofde land geeft zij samen met Mozes en hun broer Aaron leiding aan het volk (Micha 6:4).
Ontdek meer over Mirjam

Mirjam liet zich niet door angst verlammen. Op welke momenten heb jij moed nodig? Wat doe je dan?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons