Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBG Bijbelleesrooster 2024

‘Dagelijks brood’ of ‘geestelijk voedsel’, zo verwoorden Bijbellezers wereldwijd hoe zij de omgang met Gods Woord ervaren. Net als voedsel geeft de Bijbel kracht en moed voor de uitdagingen die iedere dag op ons afkomen. Maar hij doet nog veel meer: de Bijbel laat ons met nieuwe ogen naar onszelf en de wereld om ons heen kijken, en soms ervaren we dat God door een tekst heen heel persoonlijk tot ons spreekt. Daarom bieden we u ook dit jaar graag ons Bijbelleesrooster aan: voor iedere dag een Bijbeltekst om ons te voeden en te inspireren.

Het NBG Bijbelleesrooster is gebaseerd op het oecumenisch leesrooster en combineert wereldwijde en eeuwenoude leeswijzen. Wereldwijd lezen protestantse en katholieke kerken elk jaar één evangelie helemaal door.

Meld je aan voor dit leesplan of vraag het Bijbelleesrooster aan als PDF download.

Overdenkingen

1 januari - Psalm 99 | 1 januari 2024 lezen
2 januari - Maleachi 3:1-5 | 2 januari 2024 lezen
3 januari - Maleachi 3:6-12 | 3 januari 2024 lezen
4 januari - Psalm 72 | 4 januari 2024 lezen
5 januari - Jesaja 60:1-9 | 5 januari 2024 lezen
6 januari - Jesaja 60:10-22 | 6 januari 2024 lezen
7 januari - Marcus 1:1-13 | 7 januari 2024 lezen
8 januari - Jesaja 61:1-11 | 8 januari 2024 lezen
9 januari - Jesaja 62:1-12 | 9 januari 2024 lezen
10 januari - Romeinen 12:1-8 | 10 januari 2024 lezen
11 januari - Romeinen 12:9-21 | 11 januari 2024 lezen
12 januari - Romeinen 13:1-10 | 12 januari 2024 lezen
13 januari - 1 Samuel 1:1-8 | 13 januari 2024 lezen
14 januari - 1 Samuel 1:9-18 | 14 januari 2024 lezen
15 januari - 1 Samuel 1:19-28 | 15 januari 2024 lezen
16 januari - 1 Samuel 2:1-11 | 16 januari 2024 lezen
17 januari - 1 Samuel 2:12-26 | 17 januari 2024 lezen
18 januari - 1 Samuel 2:27-36 | 18 januari 2024 lezen
19 januari - 1 Samuel 3:1-10 | 19 januari 2024 lezen
20 januari - 1 Samuel 3:11–4:1a | 20 januari 2024 lezen
21 januari - Marcus 1:14-20 | 21 januari 2024 lezen
22 januari - 1 Samuel 4:1b-11 | 22 januari 2024 lezen
23 januari - 1 Samuel 4:12-22 | 23 januari 2024 lezen
24 januari - 1 Samuel 5:1-12 | 24 januari 2024 lezen
25 januari - 1 Samuel 6:1-12 | 25 januari 2024 lezen
26 januari - 1 Samuel 6:13–7:1 | 26 januari 2024 lezen
27 januari - 1 Samuel 7:2-17 | 27 januari 2024 lezen
28 januari - Psalm 111 | 28 januari 2024 lezen
29 januari - Maleachi 3:13-18 | 29 januari 2024 lezen
30 januari - Maleachi 3:19-24 | 30 januari 2024 lezen
31 januari - Psalm 18:1-25 | 31 januari 2024 lezen
1 februari - Psalm 18:26-51 | 1 februari 2024 lezen
2 februari - Leviticus 12:1-8 | 2 februari 2024 lezen
3 februari - Marcus 1:21-28 | 3 februari 2024 lezen
4 februari - Marcus 1:29-38 | 4 februari 2024 lezen
5 februari - Psalm 31 | 5 februari 2024 lezen
6 februari - Leviticus 13:1-11 | 6 februari 2024 lezen
7 februari - Leviticus 13:12-23 | 7 februari 2024 lezen
8 februari - Leviticus 13:24-37 | 8 februari 2024 lezen
9 februari - Leviticus 13:38-46 | 9 februari 2024 lezen
10 februari - Psalm 32 | 10 februari 2024 lezen
11 februari - Marcus 1:39-45 | 11 februari 2024 lezen
12 februari - Marcus 2:1-12 | 12 februari 2024 lezen
13 februari - Marcus 2:13-22 | 13 februari 2024 lezen
14 februari - Jeremia 14:1-10 | 14 februari 2024 lezen
15 februari - Jeremia 14:11-16 | 15 februari 2024 lezen
16 februari - Jeremia 14:17-22 | 16 februari 2024 lezen
17 februari - Psalm 130 | 17 februari 2024 lezen
18 februari - Jeremia 1:4-12 | 18 februari 2024 lezen
19 februari - Jeremia 1:13-19 | 19 februari 2024 lezen
20 februari - Psalm 116 | 20 februari 2024 lezen
21 februari - Jeremia 17:1-18 | 21 februari 2024 lezen
22 februari - Jeremia 17:19-27 | 22 februari 2024 lezen
23 februari - Psalm 27 | 23 februari 2024 lezen
24 februari - 2 Petrus 1:1-11 | 24 februari 2024 lezen
25 februari - 2 Petrus 1:12-21 | 25 februari 2024 lezen
26 februari - Jeremia 18:1-12 | 26 februari 2024 lezen
27 februari - Jeremia 18:13-23 | 27 februari 2024 lezen
28 februari - Psalm 51 | 28 februari 2024 lezen
29 februari - Jeremia 19:1-9 | 29 februari 2024 lezen
1 maart - Jeremia 19:10-15 | 1 maart 2024 lezen
2 maart - Psalm 19 | 2 maart 2024 lezen
3 maart - Jeremia 26:1-9 | 3 maart 2024 lezen
4 maart - Jeremia 26:10-19 | 4 maart 2024 lezen
5 maart - Psalm 102:1-15 | 5 maart 2024 lezen
6 maart - Psalm 102:16-29 | 6 maart 2024 lezen
7 maart - 2 Petrus 2:1-10a | 7 maart 2024 lezen
8 maart - 2 Petrus 2:10b-22 | 8 maart 2024 lezen
9 maart - Psalm 122 | 9 maart 2024 lezen
10 maart - Jeremia 29:1-14 | 10 maart 2024 lezen
11 maart - Jeremia 29:15-32 | 11 maart 2024 lezen
12 maart - Johannes 6:1-15 | 12 maart 2024 lezen
13 maart - Johannes 6:16-29 | 13 maart 2024 lezen
14 maart - Johannes 6:30-40 | 14 maart 2024 lezen
15 maart - Johannes 6:41-59 | 15 maart 2024 lezen
16 maart - Johannes 6:60-71 | 16 maart 2024 lezen
17 maart - Jeremia 31:27-40 | 17 maart 2024 lezen
18 maart - Jeremia 32:1-15 | 18 maart 2024 lezen
19 maart - Jeremia 32:16-25 | 19 maart 2024 lezen
20 maart - Jeremia 32:26-35 | 20 maart 2024 lezen
21 maart - Jeremia 32:36-44 | 21 maart 2024 lezen
22 maart - Psalm 118:1-16 | 22 maart 2024 lezen
23 maart - Psalm 118:17-29 | 23 maart 2024 lezen
24 maart - Marcus 11:1-11 | 24 maart 2024 lezen
25 maart - Psalm 2 | 25 maart 2024 lezen
26 maart - Psalm 40 | 26 maart 2024 lezen
27 maart - Marcus 14:1-11 | 27 maart 2024 lezen
28 maart - Marcus 14:12-31 | 28 maart 2024 lezen
29 maart - Marcus 14:32–15:47 | 29 maart 2024 lezen
30 maart - Jeremia 33:1-11 | 30 maart 2024 lezen
31 maart - Marcus 16:1-8 | 31 maart 2024 lezen
1 april - Marcus 16:9-20 | 1 april 2024 lezen
2 april - Jeremia 33:12-18 | 2 april 2024 lezen
3 april - Jeremia 33:19-26 | 3 april 2024 lezen
4 april - Deuteronomium 1:1-18 | 4 april 2024 lezen
5 april - Deuteronomium 1:19-33 | 5 april 2024 lezen
6 april - Deuteronomium 1:34-2:1 | 6 april 2024 lezen
7 april - Deuteronomium 2:2-15 | 7 april 2024 lezen
8 april - Deuteronomium 2:16-25 | 8 april 2024 lezen
9 april - Deuteronomium 2:26-37 | 9 april 2024 lezen
10 april - 1 Johannes 1:1-7 | 10 april 2024 lezen
11 april - 1 Johannes 1:8-2:2 | 11 april 2024 lezen
12 april - 1 Johannes 2:3-11 | 12 april 2024 lezen
13 april - 1 Johannes 2:12-17 | 13 april 2024 lezen
14 april - Micha 4:1-8 | 14 april 2024 lezen
15 april - Psalm 4 | 15 april 2024 lezen
16 april - 1 Johannes 2:18-27 | 16 april 2024 lezen
17 april - 1 Johannes 2:28-3:8 | 17 april 2024 lezen
18 april - 1 Johannes 3:9-17 | 18 april 2024 lezen
19 april - Psalm 33 | 19 april 2024 lezen
20 april - Johannes 10:1-10 | 20 april 2024 lezen
21 april - Johannes 10:11-18 | 21 april 2024 lezen
22 april - Psalm 65 | 22 april 2024 lezen
23 april - Deuteronomium 3:1-17 | 23 april 2024 lezen
24 april - Deuteronomium 3:18-29 | 24 april 2024 lezen
25 april - Deuteronomium 4:1-9 | 25 april 2024 lezen
26 april - Deuteronomium 4:10-20 | 26 april 2024 lezen
27 april - Psalm 22:1-22 | 27 april 2024 lezen
28 april - Psalm 22:23-32 | 28 april 2024 lezen
29 april - Deuteronomium 4:21-31 | 29 april 2024 lezen
30 april - Deuteronomium 4:32-40 | 30 april 2024 lezen
1 mei - Psalm 107:1-9 | 1 mei 2024 lezen
2 mei - Psalm 107:10-22 | 2 mei 2024 lezen
3 mei - Psalm 107:23-32 | 3 mei 2024 lezen
4 mei - Psalm 107:33-43 | 4 mei 2024 lezen
5 mei - 1 Johannes 4:1-10 | 5 mei 2024 lezen
6 mei - 1 Johannes 4:11-21 | 6 mei 2024 lezen
7 mei - 1 Johannes 5:1-12 | 7 mei 2024 lezen
8 mei - 1 Johannes 5:13-21 | 8 mei 2024 lezen
9 mei - Psalm 47 | 9 mei 2024 lezen
10 mei - Handelingen 1:1-14 | 10 mei 2024 lezen
11 mei - Handelingen 1:15-26 | 11 mei 2024 lezen
12 mei - Leviticus 23:1-14 | 12 mei 2024 lezen
13 mei - Leviticus 23:15-22 | 13 mei 2024 lezen
14 mei - Leviticus 23:23-36 | 14 mei 2024 lezen
15 mei - Leviticus 23:37-44 | 15 mei 2024 lezen
16 mei - Leviticus 24:1-9 | 16 mei 2024 lezen
17 mei - Psalm 104:1-23 | 17 mei 2024 lezen
18 mei - Psalm 104:24-35 | 18 mei 2024 lezen
19 mei - Handelingen 2:1-13 | 19 mei 2024 lezen
20 mei - Handelingen 2:14-24 | 20 mei 2024 lezen
21 mei - Handelingen 2:25-36 | 21 mei 2024 lezen
22 mei - Handelingen 2:37-47 | 22 mei 2024 lezen
23 mei - Deuteronomium 4:41–5:5a | 23 mei 2024 lezen
24 mei - Deuteronomium 5:5b-21 | 24 mei 2024 lezen
25 mei - Deuteronomium 5:22-33 | 25 mei 2024 lezen
26 mei - Deuteronomium 6:1-9 | 26 mei 2024 lezen
27 mei - Deuteronomium 6:10-25 | 27 mei 2024 lezen
28 mei - Handelingen 3:1-10 | 28 mei 2024 lezen
29 mei - Handelingen 3:11-26 | 29 mei 2024 lezen
30 mei - Handelingen 4:1-12 | 30 mei 2024 lezen
31 mei - Handelingen 4:13-22 | 31 mei 2024 lezen
1 juni - Handelingen 4:23-31 | 1 juni 2024 lezen
2 juni - Marcus 2:23-3:6 | 2 juni 2024 lezen
3 juni - Marcus 3:7-19 | 3 juni 2024 lezen
4 juni - Marcus 3:20-35 | 4 juni 2024 lezen
5 juni - Handelingen 4:32–5:11 | 5 juni 2024 lezen
6 juni - Handelingen 5:12-21a | 6 juni 2024 lezen
7 juni - Handelingen 5:21b-32 | 7 juni 2024 lezen
8 juni - Handelingen 5:33-42 | 8 juni 2024 lezen
9 juni - Handelingen 6:1-15 | 9 juni 2024 lezen
10 juni - Handelingen 7:1-16 | 10 juni 2024 lezen
11 juni - Handelingen 7:17-34 | 11 juni 2024 lezen
12 juni - Handelingen 7:35-43 | 12 juni 2024 lezen
13 juni - Handelingen 7:44–8:1a | 13 juni 2024 lezen
14 juni - Marcus 4:1-12 | 14 juni 2024 lezen
15 juni - Marcus 4:13-23 | 15 juni 2024 lezen
16 juni - Marcus 4:24-34 | 16 juni 2024 lezen
17 juni - Jesaja 30:1-8 | 17 juni 2024 lezen
18 juni - Jesaja 30:9-18 | 18 juni 2024 lezen
19 juni - Jesaja 30:19-26 | 19 juni 2024 lezen
20 juni - Jesaja 30:27-33 | 20 juni 2024 lezen
21 juni - Jesaja 31:1-9 | 21 juni 2024 lezen
22 juni - Psalm 43 | 22 juni 2024 lezen
23 juni - Marcus 4:35-41 | 23 juni 2024 lezen
24 juni - Psalm 85 | 24 juni 2024 lezen
25 juni - Handelingen 8:1b-13 | 25 juni 2024 lezen
26 juni - Handelingen 8:14-25 | 26 juni 2024 lezen
27 juni - Handelingen 8:26-40 | 27 juni 2024 lezen
28 juni - Psalm 30 | 28 juni 2024 lezen
29 juni - Marcus 5:1-20 | 29 juni 2024 lezen
30 juni - Marcus 5:21-43 | 30 juni 2024 lezen
1 juli - Psalm 88 | 1 juli 2024 lezen
2 juli - Handelingen 9:1-19a | 2 juli 2024 lezen
3 juli - Handelingen 9:19b-31 | 3 juli 2024 lezen
4 juli - Romeinen 14:1-12 | 4 juli 2024 lezen
5 juli - Romeinen 14:13-23 | 5 juli 2024 lezen
6 juli - Psalm 28 | 6 juli 2024 lezen
7 juli - Marcus 6:1-6a | 7 juli 2024 lezen
8 juli - Psalm 117 | 8 juli 2024 lezen
9 juli - Romeinen 15:1-13 | 9 juli 2024 lezen
10 juli - Romeinen 15:14-24 | 10 juli 2024 lezen
11 juli - Romeinen 15:25-33 | 11 juli 2024 lezen
12 juli - Romeinen 16:1-16 | 12 juli 2024 lezen
13 juli - Romeinen 16:17-27 | 13 juli 2024 lezen
14 juli - Marcus 6:6b-13 | 14 juli 2024 lezen
15 juli - Marcus 6:14-29 | 15 juli 2024 lezen
16 juli - Efeziërs 1:1-14 | 16 juli 2024 lezen
17 juli - Efeziërs 1:15-23 | 17 juli 2024 lezen
18 juli - Zacharia 1:1-6 | 18 juli 2024 lezen
19 juli - Zacharia 1:7-17 | 19 juli 2024 lezen
20 juli - Zacharia 2:1-9 | 20 juli 2024 lezen
21 juli - Marcus 6:30-44 | 21 juli 2024 lezen
22 juli - Efeziërs 2:1-10 | 22 juli 2024 lezen
23 juli - Efeziërs 2:11-22 | 23 juli 2024 lezen
24 juli - Zacharia 2:10-17 | 24 juli 2024 lezen
25 juli - Zacharia 3:1-10 | 25 juli 2024 lezen
26 juli - Zacharia 4:1-14 | 26 juli 2024 lezen
27 juli - Zacharia 5:1-11 | 27 juli 2024 lezen
28 juli - Marcus 6:45-52 | 28 juli 2024 lezen
29 juli - Efeziërs 3:1-13 | 29 juli 2024 lezen
30 juli - Efeziërs 3:14-21 | 30 juli 2024 lezen
31 juli - Zacharia 6:1-8 | 31 juli 2024 lezen
1 augustus - Zacharia 6:9-15 | 1 augustus 2024 lezen
2 augustus - Efeziërs 4:1-6 | 2 augustus 2024 lezen
3 augustus - Efeziërs 4:7-16 | 3 augustus 2024 lezen
4 augustus - Marcus 7:1-13 | 4 augustus 2024 lezen
5 augustus - Marcus 7:14-23 | 5 augustus 2024 lezen
6 augustus - Psalm 29 | 6 augustus 2024 lezen
7 augustus - Efeziërs 4:17–5:2 | 7 augustus 2024 lezen
8 augustus - Efeziërs 5:3-20 | 8 augustus 2024 lezen
9 augustus - Deuteronomium 8:1-6 | 9 augustus 2024 lezen
10 augustus - Deuteronomium 8:7-20 | 10 augustus 2024 lezen
11 augustus - Marcus 7:24-30 | 11 augustus 2024 lezen
12 augustus - 1 Korintiërs 15:1-11 | 12 augustus 2024 lezen
13 augustus - 1 Korintiërs 15:12-19 | 13 augustus 2024 lezen
14 augustus - 1 Korintiërs 15:20-34 | 14 augustus 2024 lezen
15 augustus - 1 Korintiërs 15:35-49 | 15 augustus 2024 lezen
16 augustus - 1 Korintiërs 15:50-58 | 16 augustus 2024 lezen
17 augustus - Psalm 119:89-96 | 17 augustus 2024 lezen
18 augustus - Marcus 7:31-37 | 18 augustus 2024 lezen
19 augustus - Psalm 119:97-104 | 19 augustus 2024 lezen
20 augustus - Efeziërs 5:21-33 | 20 augustus 2024 lezen
21 augustus - Efeziërs 6:1-9 | 21 augustus 2024 lezen
22 augustus - Efeziërs 6:10-24 | 22 augustus 2024 lezen
23 augustus - Psalm 119:105-112 | 23 augustus 2024 lezen
24 augustus - Marcus 8:1-13 | 24 augustus 2024 lezen
25 augustus - Marcus 8:14-21 | 25 augustus 2024 lezen
26 augustus - Marcus 8:22-26 | 26 augustus 2024 lezen
27 augustus - Deuteronomium 9:1-14 | 27 augustus 2024 lezen
28 augustus - Deuteronomium 9:15-29 | 28 augustus 2024 lezen
29 augustus - Deuteronomium 10:1-11 | 29 augustus 2024 lezen
30 augustus - Deuteronomium 10:12-21 | 30 augustus 2024 lezen
31 augustus - Zacharia 7:1-14 | 31 augustus 2024 lezen
1 september - Zacharia 8:1-8 | 1 september 2024 lezen
2 september - Zacharia 8:9-17 | 2 september 2024 lezen
3 september - Zacharia 8:18-23 | 3 september 2024 lezen
4 september - Handelingen 9:32-43 | 4 september 2024 lezen
5 september - Handelingen 10:1-23a | 5 september 2024 lezen
6 september - Handelingen 10:23b-48 | 6 september 2024 lezen
7 september - Marcus 8:27–9:1 | 7 september 2024 lezen
8 september - Handelingen 11:1-18 | 8 september 2024 lezen
9 september - Handelingen 11:19-30 | 9 september 2024 lezen
10 september - Handelingen 12:1-17 | 10 september 2024 lezen
11 september - Handelingen 12:18-25 | 11 september 2024 lezen
12 september - Deuteronomium 11:1-17 | 12 september 2024 lezen
13 september - Deuteronomium 11:18–12:1 | 13 september 2024 lezen
14 september - Marcus 9:2-13 | 14 september 2024 lezen
15 september - Marcus 9:14-29 | 15 september 2024 lezen
16 september - Handelingen 13:1-12 | 16 september 2024 lezen
17 september - Handelingen 13:13-25 | 17 september 2024 lezen
18 september - Handelingen 13:26-43 | 18 september 2024 lezen
19 september - Handelingen 13:44–15:7 | 19 september 2024 lezen
20 september - Handelingen 14:8-20 | 20 september 2024 lezen
21 september - Handelingen 14:21-28 | 21 september 2024 lezen
22 september - Handelingen 15:1-18 | 22 september 2024 lezen
23 september - Handelingen 15:19-35 | 23 september 2024 lezen
24 september - Deuteronomium 12:2-12 | 24 september 2024 lezen
25 september - Deuteronomium 12:13-28 | 25 september 2024 lezen
26 september - Deuteronomium 12:29–13:6 | 26 september 2024 lezen
27 september - Deuteronomium 13:7-19 | 27 september 2024 lezen
28 september - Marcus 9:30-37 | 28 september 2024 lezen
29 september - Marcus 9:38-50 | 29 september 2024 lezen
30 september - Micha 6:1-8 | 30 september 2024 lezen
1 oktober - Micha 6:9-16 | 1 oktober 2024 lezen
2 oktober - Micha 7:1-7 | 2 oktober 2024 lezen
3 oktober - Micha 7:8-20 | 3 oktober 2024 lezen
4 oktober - Deuteronomium 14:1-21 | 4 oktober 2024 lezen
5 oktober - Deuteronomium 14:22-29 | 5 oktober 2024 lezen
6 oktober - Marcus 10:1-16 | 6 oktober 2024 lezen
7 oktober - Deuteronomium 15:1-11 | 7 oktober 2024 lezen
8 oktober - Deuteronomium 15:12-23 | 8 oktober 2024 lezen
9 oktober - Psalm 119:113-120 | 9 oktober 2024 lezen
10 oktober - Leviticus 16:1-10 | 10 oktober 2024 lezen
11 oktober - Leviticus 16:11-22a | 11 oktober 2024 lezen
12 oktober - Leviticus 16:22b-34 | 12 oktober 2024 lezen
13 oktober - Marcus 10:17-31 | 13 oktober 2024 lezen
14 oktober - Psalm 119:121-128 | 14 oktober 2024 lezen
15 oktober - Psalm 119:129-136 | 15 oktober 2024 lezen
16 oktober - Prediker 1:1-11 | 16 oktober 2024 lezen
17 oktober - Prediker 1:12-18 | 17 oktober 2024 lezen
18 oktober - Prediker 2:1-11 | 18 oktober 2024 lezen
19 oktober - Prediker 2:12-26 | 19 oktober 2024 lezen
20 oktober - Marcus 10:32-45 | 20 oktober 2024 lezen
21 oktober - Prediker 3:1-15 | 21 oktober 2024 lezen
22 oktober - Prediker 3:16-22 | 22 oktober 2024 lezen
23 oktober - Prediker 4:1-12 | 23 oktober 2024 lezen
24 oktober - Prediker 4:13–5:6 | 24 oktober 2024 lezen
25 oktober - Prediker 5:7-19 | 25 oktober 2024 lezen
26 oktober - Prediker 6:1-12 | 26 oktober 2024 lezen
27 oktober - Marcus 10:46-52 | 27 oktober 2024 lezen
28 oktober - Marcus 11:12-19 | 28 oktober 2024 lezen
29 oktober - Marcus 11:20-33 | 29 oktober 2024 lezen
30 oktober - Marcus 12:1-12 | 30 oktober 2024 lezen
31 oktober - Psalm 119:137-144 | 31 oktober 2024 lezen
1 november - Psalm 138 | 1 november 2024 lezen
2 november - Psalm 34 | 2 november 2024 lezen
3 november - Marcus 12:13-27 | 3 november 2024 lezen
4 november - Prediker 7:1-14 | 4 november 2024 lezen
5 november - Prediker 7:15-29 | 5 november 2024 lezen
6 november - Prediker 8:1-17 | 6 november 2024 lezen
7 november - Prediker 9:1-12 | 7 november 2024 lezen
8 november - Psalm 133 | 8 november 2024 lezen
9 november - Leviticus 19:1-18 | 9 november 2024 lezen
10 november - Marcus 12:28-37 | 10 november 2024 lezen
11 november - Prediker 9:13–10:7 | 11 november 2024 lezen
12 november - Prediker 10:8-20 | 12 november 2024 lezen
13 november - Prediker 11:1-10 | 13 november 2024 lezen
14 november - Prediker 12:1-14 | 14 november 2024 lezen
15 november - Zacharia 9:1-8 | 15 november 2024 lezen
16 november - Zacharia 9:9-17 | 16 november 2024 lezen
17 november - Marcus 12:38–13:2 | 17 november 2024 lezen
18 november - Zacharia 10:1-12 | 18 november 2024 lezen
19 november - Zacharia 11:1-9 | 19 november 2024 lezen
20 november - Zacharia 11:10-17 | 20 november 2024 lezen
21 november - Psalm 69:1-19 | 21 november 2024 lezen
22 november - Psalm 69:20-37 | 22 november 2024 lezen
23 november - Marcus 13:3-13 | 23 november 2024 lezen
24 november - Marcus 13:14-27 | 24 november 2024 lezen
25 november - Marcus 13:28-37 | 25 november 2024 lezen
26 november - Psalm 74 | 26 november 2024 lezen
27 november - Zacharia 12:1-8 | 27 november 2024 lezen
28 november - Zacharia 12:9–13:1 | 28 november 2024 lezen
29 november - Zacharia 13:2-9 | 29 november 2024 lezen
30 november - Psalm 17 | 30 november 2024 lezen
1 december - Zacharia 14:1-11 | 1 december 2024 lezen
2 december - Zacharia 14:12-21 | 2 december 2024 lezen
3 december - Psalm 115 | 3 december 2024 lezen
4 december - Jesaja 40:1-11 | 4 december 2024 lezen
5 december - Jesaja 40:12-26 | 5 december 2024 lezen
6 december - Jesaja 40:27-31 | 6 december 2024 lezen
7 december - Psalm 126 | 7 december 2024 lezen
8 december - 2 Petrus 3:1-9 | 8 december 2024 lezen
9 december - 2 Petrus 3:10-18 | 9 december 2024 lezen
10 december - Psalm 50 | 10 december 2024 lezen
11 december - Jesaja 35:1-10 | 11 december 2024 lezen
12 december - Psalm 64 | 12 december 2024 lezen
13 december - Sefanja 3:1-8 | 13 december 2024 lezen
14 december - Sefanja 3:9-13 | 14 december 2024 lezen
15 december - Sefanja 3:14-20 | 15 december 2024 lezen
16 december - Psalm 44:1-9 | 16 december 2024 lezen
17 december - Psalm 44:10-27 | 17 december 2024 lezen
18 december - Lucas 1:1-25 | 18 december 2024 lezen
19 december - Lucas 1:26-38 | 19 december 2024 lezen
20 december - Psalm 145 | 20 december 2024 lezen
21 december - Micha 5:1-8 | 21 december 2024 lezen
22 december - Lucas 1:39-56 | 22 december 2024 lezen
23 december - Lucas 1:57-66 | 23 december 2024 lezen
24 december - Lucas 1:67-80 | 24 december 2024 lezen
25 december - Lucas 2:1-21 | 25 december 2024 lezen
26 december - Psalm 98 | 26 december 2024 lezen
27 december - Psalm 97 | 27 december 2024 lezen
28 december - Psalm 8 | 28 december 2024 lezen
29 december - Lucas 2:22-35 | 29 december 2024 lezen
30 december - Lucas 2:36-40 | 30 december 2024 lezen
31 december - Psalm 90 | 31 december 2024 lezen

Start met dit leesplan

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

  • Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
  • Gebruik je nu een desktop? Scan dan de qr-code met je telefoon of tablet

qrcode leesplan nbg bijbelleesrooster

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons