Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/7 - Schatten verzamelen

Bijbeltekst(en)

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Matteüs 6:19-21NBV21Open in de Bijbel

Soms kan het zo belangrijk lijken: die nieuwe telefoon, die mooie auto of die ene leuke broek. Maar voor je het weet heb je een kras op je scherm, een deuk in je bumper of een vlek op je broek. Niet de moeite waard dus? Kun je maar beter al je wensen loslaten?

Het woord ‘schat’ is cruciaal in deze verzen. Een schat is iets wat je na aan het hart ligt, iets wat je koestert en waar je met man en macht aan vasthoudt. Je bent bereid er dingen voor op te offeren en als een schat je wordt ontnomen, doet dat zeer. Deze tekst daagt je dus uit om bij jezelf na te gaan wat jouw schatten zijn en wat je ervoor over zou hebben om die schatten te behouden. Kun je er ook zonder?

‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ Ben je verknocht aan dingen hier op aarde, dan is je hart als het ware ook thuis hier op aarde. Maar richt je je hart op hemelse schatten, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. ‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem’ (Kolossenzen 3:2-4).

Welke schatten koester jij op aarde? En wat zou een hemelse schat kunnen zijn? Hoe kun jij je meer richten op ‘wat boven is’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons