Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/7 - Niet arm en niet rijk

Bijbeltekst(en)

7Twee dingen vraag ik U,

gun ze me zolang ik leef:

8Houd me ver van leugen en bedrog.

Maak me niet arm, maar ook niet rijk,

voed me slechts met wat ik nodig heb.

9Want als ik rijk zou zijn, zou ik U wellicht verloochenen,

zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’

En als ik arm zou zijn, zou ik stelen

en de naam van mijn God te schande maken.

Spreuken 30:7-9NBV21Open in de Bijbel

Het is heel bijzonder wat Agur hier aan God vraagt. Hij vraagt maar om twee dingen: een rechtvaardig hart en genoeg om van te leven. In wezen vraagt hij aan God of Hij ervoor wil zorgen dat hij altijd afhankelijk zal blijven van hulp van boven. Het doet denken aan de wens van Salomo, toen God hem zei dat hij alles mocht wensen. ‘Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad’ (1 Koningen 3:9a).

In zulke wensen klinkt nederigheid en dienstbaarheid door. Het gaat niet om Agur, het gaat niet om Salomo, het gaat niet om jou en niet om mij. Het gaat om God en zijn volk, zijn koninkrijk. Het gaat om rechtvaardigheid. Het doel is niet om zelf zoveel mogelijk binnen te halen zodat je niemand anders nodig hebt. Het ultieme doel is juist om te leven in afhankelijkheid van God, in de wetenschap dat Hij elke dag weer voor je zal zorgen. Niet voor niets bidden we ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’ (Matteüs 6:11).

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Meer is niet altijd beter. Een schepje erbovenop is niet het hoogst haalbare. Leven in afhankelijkheid van God, dát mag ons doel zijn.

Hoe ziet dat er voor jou uit, leven in afhankelijkheid van God? Wat vind jij van Agurs wensen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons