Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/7 - De wortel van alle kwaad?

Bijbeltekst(en)

7Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

1 Timoteüs 6:7-10NBV21Open in de Bijbel

Geld is slecht. Toch? Als je de tekst uit 1 Timoteüs 6 vlug leest, springt ‘wortel van alle kwaad’ er waarschijnlijk als eerste uit. Dan is de conclusie snel getrokken: je kunt je maar beter niet met geld bezighouden.

Toch is dat niet wat er in deze verzen gezegd wordt. Het gaat hier om ‘wie rijk wil worden’ en over ‘geldzucht’. Dat is een specifieke manier van met geld omgaan, en dat is waar het kwaad in zit. Zoals met zoveel dingen op deze aarde gaat het erom hoe jij je ertoe verhoudt. Maakt iets je blind van begeerte? Leidt het je af van de dingen die er werkelijk toe doen? Dan kun je je er misschien beter verre van houden of je heel bewust zijn van wat er in je hart omgaat. Praat erover met God en stel jezelf de vraag: kan ik hier juist iets goeds mee doen? Kan ik hiermee mijn naaste dienen en God eren?

De komende dagen zullen we zien dat geld op zichzelf niet slecht is. Het is een middel. Wordt dat middel voor jou een doel op zich, misschien wel het belangrijkste doel in je leven, dan kan dat allerlei schadelijke verlangens en giftig gedrag met zich meebrengen. Maar zet je het in voor Gods koninkrijk, dan kan het juist veel goeds teweegbrengen.

Hoe kijk jij naar geld? Speelt het een grote rol in je leven? Zie je dat als iets positiefs of iets negatiefs?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons