Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Julia

De naam Julia

De meisjesnaam Julia is een Bijbelse naam, die waarschijnlijk is afgeleid van de mannelijke naam Julius.

Wat betekent Julia?

Julia komt van de naam Julius en betekent waarschijnlijk: de jeugdige.

De naam kan ook zijn afgeleid van Jovilius, dan betekent hij: aan Jupiter gewijd.

Wie was Julia?

Julia was een christelijke vrouw uit Rome. Ze wordt slechts één keer genoemd in de Bijbel, in het boek Romeinen. Hier wordt zij door Paulus gegroet en noemt hij haar een van de heiligen. Verder is er over deze vrouw weinig bekend.

In welk Bijbelgedeelte komt Julia voor?

De naam Julia wordt genoemd in Romeinen 16:15.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons