Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Joas

Joas – tegen de verdrukking in

De naam Joas

Joas is een Hebreeuwse naam die in de Bijbel een paar keer voorkomt in het Oude Testament.

Wat betekent de naam Joas?

De naam Joas betekent: de Heer heeft gegeven.

Wie was Joas?

In de Bijbel komen vier mannen voor met de naam Joas. Allereerst zijn er twee koningen met deze naam. De ene Joas was koning over Juda en regeerde van 840 tot 801 voor Christus. Deze Joas wordt koning na een staatsgreep tegen koningin Atalja. Zij probeert om alle zonen van de koninklijke familie te doden. Prinses Jehoseba redt haar kleine neef Joas en verbergt hem in de linnenkamer van de tempel in Jeruzalem. Na zes jaar zorgt de hogepriester Jojada, Joas’ voogd en leermeester, voor een opstand. Joas wordt in de tempel tot koning uitgeroepen, en Atalja wordt gedood. Ook staat in de Bijbel uitgebreid beschreven hoe koning Joas het herstel van de tempel organiseerde en Jeruzalem redde van de ondergang.

De andere koning Joas regeerde over Israël, van 802 tot 787 voor Christus. Over deze koning is weinig bekend. Hij voerde oorlog met koning Amasja van Juda en won die. Tegelijk werd Joas bedreigd door Hazaël, de koning van Aram, en door de Moabieten. Uit een inscriptie van de Assyrische koning Adadnirari III (gevonden in 1967 in Irak) weten we ook dat deze Joas veel aan de Assyriërs moest betalen om ervoor te zorgen dat het veilig bleef in Israël. In de Bijbel staat verder beschreven dat Joas van Israël hulp vroeg aan de profeet Elisa omdat de Aramese legers Israël bedreigden.

Tot slot heetten de vader van Gideon en ook de zoon van koning Achab Joas.

In welk Bijbelgedeelte komt Joas voor?

Het verhaal over koning Joas van Juda kun je lezen in 2 Koningen 11:1-12:22.

Het verhaal van koning Joas van Israël staat in 2 Koningen 13:10-25.

Over de vader van Gideon wordt geschreven in Rechters 6:11 en 6:29-31, en over de zoon van koning Achab in 1 Koningen 22:26.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons