Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe zit de Bijbel in elkaar?

Een bekend boek

De Bijbel is een van de meest gelezen boeken op de wereld. Het is voor veel mensen een bron van inspiratie. De Bijbel is daarom al heel vaak vertaald, het is het meest vertaalde boek op de wereld!

De Bijbel is ook een bekend boek omdat het een belangrijk onderdeel is van onze cultuur en onze geschiedenis. In boeken en films, op schilderijen en in de Nederlandse taal kom je vaak verwijzingen tegen naar verhalen uit de Bijbel. Maar de Bijbel speelde ook een belangrijke rol op allerlei momenten in de geschiedenis van Nederland.

Een heilig boek

Voor joden en christenen is de Bijbel niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een heilig boek. Ze lezen de Bijbel als een boek dat betekenis aan hun leven geeft. De Bijbel en Bijbelstudie doen helpt hen om in God te geloven en om goed te leven.

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voor joden is alleen het eerste deel van de Bijbel een heilig boek. Joden noemen hun Bijbel meestal Tanach. Christenen noemen dit deel ‘het Oude Testament’. Zij lezen ook het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. Voor hen horen het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.

Hoe begin ik?

Wil je meer weten over de Bijbel, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Met dit leesplan lees je 21 dagen lang elke dag een stukje uit de Bijbel. De teksten zijn zo gekozen dat je allerlei soorten bijbelboeken en verschillende soorten teksten leest.

Er staat steeds een korte samenvatting bij en een vraag om over na te denken.

Een oud boek

Het Oude Testament (de Tanach) gaat over de geschiedenis van God met het volk van Israël. Dit deel van de Bijbel is geschreven vóór het begin van onze jaartelling, tussen ongeveer 1000 en 150 voor Christus. De boeken van het Oude Testament zijn geschreven in het Hebreeuws en voor een klein deel in het Aramees.

Het Nieuwe Testament gaat over het leven van Jezus en dat van zijn volgelingen. De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven ná het begin van onze jaartelling, tussen 50 en 125 na Christus. De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven in het Grieks.

De Bijbel is dus geschreven in een andere tijd dan de onze. En de teksten van de Bijbel zijn in talen geschreven die de meeste mensen niet kunnen lezen. Daarom is de Bijbel al heel vaak vertaald, ook in het Nederlands. Verschillende van deze vertalingen van de Bijbel in het Nederlands zijn gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Een verzameling boeken

Als je een Nederlandse vertaling van de Bijbel ziet, denk je misschien dat de Bijbel uit één geheel bestaat. Zo wordt er ook vaak over de Bijbel gesproken: als één boek. Voor een deel klopt dat ook wel. Er zijn een heleboel teksten in de Bijbel die met elkaar te maken hebben. In het Nieuwe Testament wordt vaak verwezen naar iets dat in het Oude Testament staat.

Maar de Bijbel is niet als één geheel geschreven, en niet door één persoon. Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord biblia, wat betekent: boeken. De Bijbel is dus een eigenlijk een verzameling losse boeken. De boeken hebben allemaal hun eigen naam en hun eigen onderwerp.

Deze losse boeken zijn later verzameld en in een bepaalde volgorde gezet. Het eerste boek van het Oude Testament is Genesis. Het laatste boek van het Nieuwe Testament is de Openbaring van Johannes. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd wat de volgorde is van de verschillende bijbelboeken, hoe ze heten en waar ze over gaan.

Achtergrondinformatie

Er is nog veel meer te zeggen over het ontstaan van de Bijbel en de samenstelling daarvan. Ontdek het op debijbel.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons