Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe kun je de Bijbel lezen?

Gebruik een moderne vertaling

De Bijbel is geen makkelijk boek. Moderne vertalingen helpen je om de Bijbel te lezen in de taal van nu. Dat is belangrijk, omdat dat ook de bedoeling was van de bijbelschrijvers. Zij wilden dat de mensen de teksten van de Bijbel zouden begrijpen.

De schrijvers van de Bijbel schreven in de taal van hun tijd. Sommigen deden dat in de vorm van een verhaal of een verslag. Anderen schreven brieven of gedichten. De Bijbel kan daarom het best gelezen worden in een vertaling in taal van deze tijd. Dan kun je goed zien op welke manier de schrijvers van de Bijbel probeerden hun boodschap over te brengen.

Voorbeelden van moderne vertalingen in het Nederlands zijn de NBV21 en de Bijbel in Gewone Taal.

Met een gratis account op debijbel.nl kun je vertalingen naast elkaar zetten vergelijken, om een goed beeld te krijgen van wat de schrijvers van de Bijbel willen zeggen.

Hoe begin ik?

Wil je meer weten over de Bijbel, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Met dit leesplan lees je 21 dagen lang elke dag een stukje uit de Bijbel. De teksten zijn zo gekozen dat je allerlei soorten bijbelboeken en verschillende soorten teksten leest.

Er staat steeds een korte samenvatting bij en een vraag om over na te denken.

Ontdek de wereld van de Bijbel

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur dan de onze. De wereld van de Bijbel zag er heel anders uit dan de onze. Het is daarom belangrijk om je te verdiepen in de wereld van toen. Hoe zag het leven eruit in de tijd van de Bijbel? Hoe gingen de mensen met elkaar om? In wat voor soort huizen woonden ze? Hoe zorgden de mensen ervoor dat ze genoeg te eten hadden?

Heel veel van dit soort informatie vind je op deze site. Zo kun je ontdekken wat de tekst van de Bijbel voor de mensen van toen betekende. Als je dat weet, kun je ook proberen te ontdekken wat de betekenis van de tekst nu is. Op welke manier de tekst van de Bijbel iets zegt over onze tijd, en over je eigen leven.

Luister naar de verhalen van de bijbelschrijvers

De schrijvers van de Bijbel waren gelovige mensen. Ze wilden aan hun lezers duidelijk maken wat geloven in God betekent. Het doel van deze schrijvers was niet om precies op te schrijven wat er allemaal gebeurd is. Ze wilden met de bijbelse verhalen iets van hun eigen geloof laten zien.

De schrijvers van de Bijbel maken duidelijk dat God zich bezighoudt met de dingen die op aarde gebeuren. God speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de wereld. Maar de schrijvers laten ook zien dat God iets te maken heeft met wat er in hun eigen leven gebeurt. Ze zien dat God ingrijpt op belangrijke momenten in hun persoonlijke leven.

Dat zie je in de hele Bijbel terug. Er zijn een heleboel verschillen tussen de boeken van de Bijbel. Maar alle bijbelboeken laten iets zien van de manier waarop God met mensen omgaat. Het Oude Testament vertelt vooral hoe God omgaat met zijn volk Israël en met de andere volken. Het Nieuwe Testament gaat vooral over de manier waarop God omgaat met alle mensen. Maar in alle bijbelboeken gaat het over God en zijn plan met de mensen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons