Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vijf tips voor een Bijbelse opvoeding

‘Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het verleden, over de dingen die vroeger gebeurd zijn en die wij van onze voorouders hoorden. Ook onze kinderen moeten dat weten. Wij zullen hun het verhaal vertellen over de machtige daden van de Heer, de wonderen die Hij heeft gedaan. De Heer gaf zijn wetten aan Israël, Hij maakte regels voor zijn volk. Onze voorouders moesten die regels weer aan hun kinderen doorgeven. Want iedereen moest Gods regels kennen, elk kind dat in Israël geboren werd. Zo werden zijn wetten steeds doorgegeven.’
(n.a.v. Psalm 78)

Wat staat het mooi beschreven in Psalm 78. God heeft bedacht dat zijn wetten doorgegeven moeten worden van generatie op generatie. Ieder gezinslid draagt daarin een verantwoordelijkheid. Sinds wij opa en oma zijn, is deze tekst nog meer voor ons gaan leven. Als grootouder bevind je je echt in een unieke situatie. Je mag getuige zijn van een nieuwe opgroeiende generatie, die op hun manier een bijdrage levert aan de samenleving. In hun ontdekkingsreis naar volwassenheid kun je van betekenis zijn voor je kleinkinderen. Verleden, heden en toekomst mag je met elkaar verbinden. Je kunt de tijd waarin je (klein)kinderen opgroeien, verbinden met de tijd die achter je ligt. Voor een stabiele samenleving is, ook wat de toekomst van de kerk en het geloofsleven betreft, samenwerking tussen de generaties noodzakelijk.

Hoe kun je een rol spelen in het leven van jouw (klein)kinderen?

Hier vijf voorbeelden:

  • Vertel het kind dat hij of zij van waarde is, welke keuzes er ook gemaakt worden. Doe dat vooral door aandacht te geven en interesse te tonen in hun dagelijkse leven. Ga niet zitten wachten, maar onderneem zelf actie.
  • Bedenk dat vroeger anders is en niet beter. Erken dat je elkaar als generatie nodig hebt. De overdrachtsmethoden kunnen/mogen veranderen, als de kern van de blijde boodschap maar blijft staan.
  • Geef belangrijke Bijbelse waarden door, zonder ze op te dringen en leef ze vooral voor. Jouw leven is jouw preek!
  • Als ze er naar vragen, of als de situatie zich daarvoor leent, vertel hen dan op welke wijze het geloof in jullie gezinsleven eruit zag. Breng het kind niet in een loyaliteitsconflict, blijf supporter van het kind, ook in de rol als opvoeder!
  • Laat het kind meekijken in de hoogtepunten en de dalen van jouw geestelijke leven. Dat kun je doen door te vertellen over jouw levensgeschiedenis, ondersteund met bijvoorbeeld foto’s die je – op een voor hen wellicht ouderwetse manier – bewaard hebt in albums.

Zo kun je als verschillende generaties samen optrekken en elkaar inwijden in de betekenis van het geloof. Wat een extra betekenis krijgt dan het lied: Samen in de naam van Jezus!

Bert Reinds en Willemien Reinds
Ze schreven samen het boek: De eerste keer opa en oma

Lees verder in Psalm 78:

Luister allemaal naar mijn woorden.
Luister goed, want ik wil jullie iets leren.
Wijze woorden wil ik spreken,
wijze woorden over het verleden,
over dingen die vroeger gebeurd zijn
en die wij van onze voorouders hoorden.

Ook onze kinderen moeten dat weten…

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons