Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een E

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Ebal 9 Genesis 36:23
Ebed 3 Rechters 9:26
Ebed-Melech 5 Jeremia 38:7
Eben-Haëzer 3 1 Samuel 4:1
Eber 16 Genesis 10:21 Lucas 3:35
Ebes 1 Jozua 19:20
Ebjasaf 3 1 Kronieken 6:8
Ebron 1 Jozua 19:28
Echi 1 Genesis 46:21
Echud 1 1 Kronieken 8:6
Eden 20 Genesis 2:4
Eder 4 Jozua 15:21
Edna 13 Tobit 7:2
Edom Edomiet 133 Genesis 25:30
Edreï 8 Numeri 21:33
Efa 5 Genesis 25:4
Efai 1 Jeremia 40:8
Efer 4 Genesis 25:4
Efes-Dammim 1 1 Samuel 17:1
Efeze Efeziër 23 Handelingen 18:19
Eflal 2 1 Kronieken 2:37
Efod 1 Numeri 34:23
Efraïm Efraïmiet; Efraïmpoort 201 Genesis 41:52 Judit 6:2 Johannes 11:54
Efrat Efratiet 11 Genesis 35:16
Efrata 5 Jozua 15:59
Efron 14 Genesis 23:8 1 Makkabeeën 5:46
Egla 2 2 Samuel 3:5
Eglaïm 1 Jesaja 15:8
Eglat-Selisia 2 Jesaja 15:5
Eglon 15 Jozua 10:3
Egrebel 1 Judit 7:18
Egypte Egyptenaar; Egyptisch 774 Genesis 12:9 Tobit 8:3 Matteüs 2:13
Ehud 10 Rechters 3:6
Ekbatana 11 Ezra 6:2 Tobit 3:7
Eker 1 1 Kronieken 2:27
Ekron 22 Jozua 13:3
El 1 Genesis 33:20
Ela 16 Genesis 36:41
Elad 1 1 Kronieken 7:21
Elada 1 1 Kronieken 7:20
Elale 5 Numeri 32:3
Elam Elamiet 29 Genesis 10:22
Elasa 7 1 Kronieken 2:39 1 Makkabeeën 9:5
Elat 7 Deuteronomium 2:8
Elazar 11 1 Samuel 7:1
El-Berit 1 Rechters 9:46
Elchanan 4 2 Samuel 21:19
Eldaä 2 Genesis 25:4
Eldad 2 Numeri 11:26
Eleazar 79 Exodus 6:23 Sirach 45:23 Matteüs 1:15
Elef 1 Jozua 18:28
Eleuterus 2 1 Makkabeeën 11:7
Eli 45 1 Samuel 1:3 Matteüs 27:46
Elia 136 1 Koningen 17:1 Judit 8:1 Matteüs 11:14
Eliab 21 Numeri 1:9 Judit 8:1
Eliam 2 2 Samuel 11:3
Eliata 2 1 Kronieken 25:4
Elichoref 1 1 Koningen 4:3
Elidad 1 Numeri 34:21
Eliël 10 1 Kronieken 5:24
Eliënai 1 1 Kronieken 8:20
Eliëzer 15 Genesis 15:2 Lucas 3:29
Elifal 1 1 Kronieken 11:34
Elifaz 20 Genesis 36:4
Elifelehu 2 1 Kronieken 15:18
Elifelet 8 2 Samuel 5:16
Elihu 11 1 Samuel 1:1
Elika 1 2 Samuel 23:25
Elim 6 Exodus 15:27
Elimelech 6 Ruth 1:2
Elisa 126 Genesis 10:4 Sirach 48:11 Lucas 4:27
Elisabet 9 Lucas 1:5
Elisafan 4 Numeri 3:30
Elisafat 1 2 Kronieken 23:1
Elisama 17 Numeri 1:10
Eliseba 1 Exodus 6:23
Elisua 2 2 Samuel 5:15
Elisur 5 Numeri 1:5
Eliud 2 Matteüs 1:14
Eljachba 2 2 Samuel 23:32
Eljada 4 2 Samuel 5:16
Eljakim 16 2 Koningen 18:18 Matteüs 1:13
Eljasaf 6 Numeri 1:14
Eljasib 16 1 Kronieken 3:24
Eljoënai 9 1 Kronieken 3:23
Elkana 22 Exodus 6:24
Elkos 1 Nahum 1:1
Ellasar 2 Genesis 14:1
Elmadan 1 Lucas 3:28
Elnaäm 1 1 Kronieken 11:46
Elnatan 7 2 Koningen 24:8
Eloï 2 Marcus 15:34
Elon Eloniet 8 Genesis 26:34
Elon-Bet-Chanan 1 1 Koningen 4:9
Elpaäl 3 1 Kronieken 8:11
El-Paran 1 Genesis 14:6
Elpelet 1 1 Kronieken 14:5
Elsafan 2 Exodus 6:22
Elteke 2 Jozua 19:44
Eltekon 1 Jozua 15:59
Eltolad 2 Jozua 15:30
Eluzai 1 1 Kronieken 12:6
Elymaïs 2 Tobit 2:10
Elymas 2 Handelingen 13:8
Elymeeër 1 Judit 1:6
Elzabad 2 1 Kronieken 12:13
Emek-Beracha 2 2 Kronieken 20:26
Emek-Kesis 1 Jozua 18:21
Emiet 3 Genesis 14:5
Emmaüs 5 1 Makkabeeën 3:40 Lucas 24:13
Enaïm 2 Genesis 38:14
Enak Enakiet 15 Numeri 13:22
Enam 1 Jozua 15:34
Enan 5 Numeri 1:15
En-Chadda 1 Jozua 19:21
En-Chasor 1 Jozua 19:37
Endor 3 Jozua 17:11
Eneas 2 Handelingen 9:33
En-Eglaïm 1 Ezechiël 47:10
En-Gannim 3 Jozua 15:34
Engedi 8 Jozua 15:62 Sirach 24:14
En-Hakkore 3 Rechters 15:19
En-Mispat 1 Genesis 14:7
Enon 1 Johannes 3:23
Enos 7 Genesis 4:26 Lucas 3:38
En-Rimmon 1 Nehemia 11:29
En-Tappuach 3 Jozua 17:7
Epafras 3 Kolossenzen 1:7
Epafroditus 3 Filippenzen 2:18
Epenetus 1 Romeinen 16:5
Epifanes 10 1 Makkabeeën 1:10
Er 10 Genesis 38:3 Lucas 3:28
Eran Eraniet 2 Numeri 26:36
Erastus 3 Handelingen 19:22
Eres-Kabul 3 1 Koningen 9:13
Eri Eriet 3 Genesis 46:16
Esan 1 Jozua 15:52
Esarhaddon 7 2 Koningen 19:37 Tobit 1:21
Esau 102 Genesis 25:18 1 Makkabeeën 5:3 Romeinen 9:13
Esbaäl 2 1 Kronieken 8:33
Esban 2 Genesis 36:26
Esbon 2 Genesis 46:16
Esdrelon 4 Judit 1:8
Esdris 1 2 Makkabeeën 12:36
Esek 2 Genesis 26:20
Esem 3 Jozua 15:29
Eser 5 Genesis 36:21
Esjon-Geber 7 Numeri 33:35
Eskol Eskoldal 6 Genesis 14:13
Esniet 1 2 Samuel 23:8
Esora 1 Judit 4:4
Estaol 7 Jozua 15:33
Estemoa 6 Jozua 15:50
Ester 107 Ester 2:1 Ester (Grieks) 2:1
Eston 2 1 Kronieken 4:11
Etam 10 Exodus 13:20
Etan 8 1 Koningen 5:11
Etbaäl 1 1 Koningen 16:31
Eter 2 Jozua 15:42
Ethiopië Ethiopiër 9 Judit 1:10 Handelingen 8:25
Et-Kasin 1 Jozua 19:13
Etnan 1 1 Kronieken 4:7
Etni 1 1 Kronieken 6:26
Eubulus 1 2 Timoteüs 4:21
Euergetes 1 Sirach (Woord vooraf)
Eufraat 44 Genesis 2:14 Judit 1:6 Openbaring 9:14
Eumenes 1 1 Makkabeeën 8:8
Eunike 1 2 Timoteüs 1:5
Euodia 1 Filippenzen 4:2
Eupator 6 1 Makkabeeën 6:17
Eupolemus 2 1 Makkabeeën 8:17
Eurakylon 1 Handelingen 27:14
Eutychus 1 Handelingen 20:9
Eva 7 Genesis 3:20 Tobit 8:6 2 Korintiërs 11:3
Ewi 2 Numeri 31:8
Ewil-Merodach 4 2 Koningen 25:27
Ezbai 1 1 Kronieken 11:37
Ezechiël 8 Ezechiël 1:1 Sirach 49:7
Ezer 5 1 Kronieken 4:4
Ezra 30 1 Kronieken 4:17
Ezrachiet 3 1 Koningen 5:11
Ezri 1 1 Kronieken 27:26
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons