Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een D

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Dabbeset 1 Jozua 19:11
Daberat 3 Jozua 19:12
Dafne 8 Jeremia 2:16 Judit 1:9
Dagon 10 Rechters 16:23 1 Makkabeeën 10:83
Dalfon 2 Ester 9:7 Ester (Grieks) 9:7
Dalmanuta 1 Marcus 8:10
Dalmatië 1 2 Timoteüs 4:10
Damaris 1 Handelingen 17:34
Damascus 67 Genesis 14:15 Judit 1:7 Handelingen 9:2
Dan Daniet; Danitisch; Danpoort ? Genesis 14:14 Tobit 1:5
Daniël 118 1 Kronieken 3:1 Toevoegingen aan Daniël A:1 Matteüs 24:15
Dan-Jaän 1 2 Samuel 24:6
Danna 1 Jozua 15:49
Dara 1 1 Kronieken 2:6
Darda 1 1 Koningen 5:11
Darius 27 Ezra 4:4 1 Makkabeeën 1:1
Darkon 2 Ezra 2:56
Datan 11 Numeri 16:1 Sirach 45:18
Datema 2 1 Makkabeeën 5:9
David Davidsburcht 1075 Ruth 4:17 Tobit 1:4 Matteüs 1:1
Debir 11 Jozua 10:3
Debora Deborapalm 17 Genesis 35:8 Tobit 1:8
Dedan Dedaniet 12 Genesis 10:7
Dekapolis 4 Matteüs 4:25
Delaja 7 1 Kronieken 3:24
Delila 12 Rechters 16:1
Delos 1 1 Makkabeeën 15:23
Demas 3 Kolossenzen 4:14
Demetrius 59 1 Makkabeeën 7:1 Handelingen 19:24
Demofon 1 2 Makkabeeën 12:2
Derbe 5 Handelingen 14:6
Dessaü 1 2 Makkabeeën 14:16
Deüel 6 Numeri 1:14
Dibla 1 Ezechiël 6:14
Diblaïm 1 Hosea 1:3
Dibon 9 Numeri 21:30
Dibon-Gad 2 Numeri 33:45
Dibri 1 Leviticus 24:11
Difat 1 1 Kronieken 1:6
Dikè 1 Handelingen 28:4
Dikla 2 Genesis 10:27
Dilan 1 Jozua 15:38
Dimna 1 Jozua 21:35
Dimon 2 Jesaja 15:9
Dimona 1 Jozua 15:22
Dina 9 Genesis 30:21
Dinhaba 2 Genesis 36:32
Dionysius 1 Handelingen 17:34
Dionysus 3 2 Makkabeeën 6:7
Dioscuren 1 Handelingen 28:11
Diotrefes 1 3 Johannes 1:9
Disan 7 Genesis 36:21
Dison 9 Genesis 36:21
Di-Zahab 1 Deuteronomium 1:1
Dodai 1 1 Kronieken 27:4
Dodaniet 1 Genesis 10:4
Dodawahu 1 2 Kronieken 20:37
Dodo 5 Rechters 10:1
Doëg 6 1 Samuel 21:8
Dofka 2 Numeri 33:12
Dok 1 1 Makkabeeën 16:15
Dor 10 Jozua 11:2 1 Makkabeeën 15:11
Dorkas 4 Handelingen 9:36
Dorymenes 2 1 Makkabeeën 3:38
Dositeüs 5 Ester (Grieks) F:11
Dotan 8 Genesis 37:17 Judit 4:6
Dotea 1 Judit 3:9
Drusilla 1 Handelingen 24:24
Duma 3 Genesis 25:14
Dura 1 Daniël 3:1
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons