Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bidden

‘Lees je Bijbel, bid elke dag’, zo klinkt het liedje. Elke dag bidden, dat kan een prettige gewoonte zijn. Maar soms is het een hele opgave. Wat moet je bidden, en hoe werkt gebed eigenlijk? Wat zegt de Bijbel over gebed?

Bidden in de Bijbel

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel Bijbelverhalen. Hanna bidt bij de tempel om een kind (1 Samuel 1:6-18), Jona bidt in de buik van de vis om redding (Jona 2:2-10), en ook Jezus trekt zich regelmatig terug om te bidden (bijvoorbeeld Lucas 6:12).
In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek.
Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij als ‘het Onzevader’ (Matteüs 6:5-13). Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heilige Geest met en voor de gelovigen.

Bijbelse gebeden

Sommige gebeden in de Bijbel horen bij een vaste liturgie. Maar de meeste gebeden zijn vrije gebeden, die iemand in een specifieke situatie uitspreekt. Toch zijn de woorden vaak zo algemeen dat mensen van alle tijden hun eigen verdriet en wanhoop, hun eigen vreugde en dankbaarheid erin herkennen:

9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,

’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

Psalmen 42:9NBV21Open in de Bijbel

1Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot U, HEER,

2Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

Psalmen 130:1-2NBV21Open in de Bijbel

Volg ons leesplan over het Onzevader

‘Onze Vader in de hemel…’ – dagelijks spreken miljoenen christenen dit gebed uit dat Jezus leerde aan zijn discipelen.

Heb je je wel eens afgevraagd wat de betekenis achter de woorden is?

Verdiep je met dit leesplan in het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde.

Luistert God?

Soms staat onze ervaring haaks op de overtuiging dat God onze gebeden hoort: een zieke wordt niet beter, een relatie loopt toch stuk. Ook in de Bijbel ervaren mensen dit. Job roept tot God, maar moet pijnlijk lang wachten op een reactie. Ook in de psalmen hoor je de wanhoop van iemand die tot God roept, maar zijn hulp niet ervaart.
Deze teksten geven geen antwoord op onze vragen. Maar ze bieden wel herkenning. Samen met Job en de psalmdichter kun je erop vertrouwen dat God luistert naar je gebed.

Interessante blogs over bidden

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons