Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
25 juni 2024

Nieuw vakantie leesplan

‘Een vreemdeling op aarde’. Ken je die uitdrukking? Er klinkt iets in door van het eeuwige heimwee dat je als christen kunt hebben naar Gods nieuwe wereld.

Als je er eenmaal oog voor krijgt, zie je dat de Bijbel bomvol verhalen zit van mensen die onderweg zijn. Soms omdat ze ervaren dat God hen daartoe oproept, zoals Abram of Filippus. Soms omdat ze een belofte achternagaan, zoals de Israëlieten tijdens hun tocht naar het beloofde land. Maar soms ook omdat hun eigen woonplaats onleefbaar is geworden, zoals bij Naomi, of omdat ze er hardhandig weg worden gejaagd, zoals de inwoners van Jeruzalem wanneer de Babyloniërs op de stoep staan.

‘Vreemdeling zijn’ en ‘vreemdelingen welkom heten’ trekt als een rode draad door de verhalen, wetten en profetieën van het Oude Testament. En het Nieuwe Testament voegt daar nog een dimensie aan toe: als volgelingen van Christus is ons thuis niet op aarde, maar vormen we allemaal samen een volk met een hemels paspoort.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons