Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
8 april 2024Pieter J. Lalleman

Hoe beantwoorden wij Pasen?

Om deze blog te begrijpen, kun je het beste eerst even Marcus 16 lezen. Je zult zien dat dit hoofdstuk, het laatste van het evangelie, oorspronkelijk eindigt met vers 8. De verzen 9-20 zijn later geschreven, niet door Marcus. Dit betekent dat de oorspronkelijke tekst nogal abrupt eindigt, zonder een positieve reactie op de boodschap van de opstanding. De laatste woorden die we van Marcus zelf hebben, zijn ‘Ze [de vrouwen die het graf van Jezus leeg vonden] waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’

Wij hebben Pasen gevierd. De Heer is verrezen, halleluja! Maar hoe gingen zijn eerste volgelingen met dit feit om?

Misschien heb je nooit veel verschil gemerkt tussen Marcus en de andere evangeliën. Maar Marcus eindigt niet op een hoogtepunt, niet met een zendingsbevel. Zijn boek bevat geen verslagen van verschijningen van Jezus, maar alleen de ongelovige reactie van de eerste ‘getuigen’ van de opstanding, de vrouwen die hij in 16:1 bij naam noemt. En impliciet ook van Jezus’ mannelijke volgelingen.

Niemand heeft de opstanding van Jezus gezien; niemand zag Hem uit het graf komen. Maar de mensen zagen wel de gevolgen ervan: de weggerolde steen en het lege graf. Later kwam daar de blijvende afwezigheid van het lichaam van Jezus bij. Marcus vertelt wel over deze dingen, maar hij schildert ook van de ongelovige reactie van de vrouwen, en daar eindigt zijn boekje.

Angst en falen

De vrouwen zijn op de Paasmorgen doodsbang. De troostende woorden van de engel hebben geen effect op hen. Ze rennen gewoon weg. Deze reactie past in een patroon. Marcus beschrijft in zijn Evangelie veel verkeerde reacties van Jezus’ volgelingen en hij gaat hiermee door tot aan het eind. Marcus is voortdurend en tot het laatst toe kritisch over de volgelingen. Petrus krijgt in vers 7 zelfs een speciale vermelding, want hij behoort op dat moment niet meer bij de leerlingen. Petrus had gefaald door zijn vriend te verloochenen. Nu falen ook de andere volgelingen van Jezus.

Geen succesverhaal

Als je erover nadenkt, maakt deze treurige toestand het Evangelie juist heel geloofwaardig: Marcus vertelt geen succesverhaal, maar hij geeft het falen van de eerste getuigen onverbloemd toe.

Marcus geeft eerder in zijn boek wel aanwijzingen voor de opstanding. Jezus had zijn opstanding minstens drie keer voorzegd:

  1. 1.Marcus 9:9: ‘Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.’
  2. 2.Marcus 9:31: ‘Hij zei tegen hen: “De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.” Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.’
  3. 3.Marcus 10:33-34: ‘We zijn u op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Zij zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’

Het verhaal van Marcus over Jezus heeft dus een open einde, maar het bevat genoeg om ons tot geloof te brengen. Het open einde nodigt ons als lezers uit om te reageren. Het verhaal is een uitdaging en wij moeten die beantwoorden. De beste reactie is om het boek van Marcus vanaf het begin opnieuw te gaan lezen. Voel je maar weer net zo gedesoriënteerd als de discipelen. Wie is deze Jezus toch? Ontdek het en geloof dan in Hem. Ga dan aan anderen over Hem vertellen! Niet over hoe goed wij zijn, maar over het feit dat de Heer leeft!

Dr. Pieter J. Lalleman is schrijver, nieuwtestamenticus en predikant van de Baptistengemeente in Knaphill, Surrey, Groot-Brittannië. 

Vraag het Marcus

Ontdek zeven krachtige verhalen uit het evangelie volgens Marcus. We geven je geen uitleg bij deze verhalen, maar nodigen je uit om zelf de wereld van het verhaal binnen te stappen. Vragen stellen is daarbij cruciaal. Op sommige dagen reiken we je een vraag aan, op andere dagen stel je je eigen vragen. Lees en speel ermee. Het levert je gegarandeerd enorm leuke en mooie ontdekkingen op.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons