Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 Bijbelteksten over je lichaam

Wittere tanden, glanzender haar, een gladdere huid, hier wat meer en daar wat minder. Vaak kunnen we precies aanwijzen wat er niet goed genoeg is aan ons lichaam. Dat is ook niet verwonderlijk, met de hoeveelheid reclames die een ideaalbeeld schetsen dat voor weinigen weggelegd lijkt te zijn. Maar wat is eigenlijk ‘ideaal’?

God kijkt naar het hart

3Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, 4maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

1 Petrus 3:3-4NBV21Open in de Bijbel

Ook al gebruik je de beste shampoo en antirimpelcrème en draag je de mooiste kleding, uiteindelijk zal dat alles vergaan. Het leven laat hier en daar littekens achter, je wordt ouder en kleren of sieraden kunnen de drager nooit helemaal verhullen. En dat is maar goed ook: wie jij ten diepste bent, dát is waar het om gaat.

7Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

1 Samuel 16:7NBV21Open in de Bijbel

Of het nu gaat om leiders of ‘gewone’ mensen, God gaat niet af op uiterlijkheden. Hij kijkt naar je hart, de manier waarop je je opstelt richting God en mensen. En daarvoor bestaat wel degelijk een ideaalbeeld: kracht, waardigheid, vreugde en ontzag voor God. Dat zijn ook de dingen waar wij zelf naar op zoek mogen gaan in anderen, in plaats van iemands lichaam te beoordelen.

25Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid,

de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.

Spreuken 31:25NBV21Open in de Bijbel

30Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,

maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.

Spreuken 31:30NBV21Open in de Bijbel

Dankbaarheid

19Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

1 Korintiërs 6:19-20NBV21Open in de Bijbel

Je uiterlijk is niet het belangrijkste. Toch doet je lichaam er wel degelijk toe. Je hebt het van God ontvangen om Hem te eren. Dat betekent ook dat je er met zorg mee om mag gaan; het is zijn geschenk aan jou.

27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

Genesis 1:27NBV21Open in de Bijbel

God heeft ons zo gemaakt dat we in sommige dingen op Hem lijken. Hij heeft iets van zichzelf in ons gestopt toen Hij ons maakte met lichaam én ziel. Dat is iets kostbaars, een wonder, iets om regelmatig even bij stil te staan. Dank jij God weleens voor hoe Hij je heeft gemaakt?

13U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Psalmen 139:13-14NBV21Open in de Bijbel

Hemels lichaam

1Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

2 Korintiërs 5:1NBV21Open in de Bijbel

Ons lichaam hier op aarde is als een tent waar we een tijdje in wonen, waar we goed voor zorgen en wat we uiteindelijk ook weer achter ons laten. God heeft namelijk iets nog veel mooiers voor ons in petto: een hemels lichaam.

54En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen.

1 Korintiërs 15:54NBV21Open in de Bijbel

Dat hemelse lichaam is een lichaam zonder gebreken, dat niet aan aftakeling onderhevig is en dat nooit zal vergaan. Als het moment is aangebroken dat we ons met dat lichaam mogen bekleden, zullen we zijn waar Jezus is en eeuwig leven met Hem. Dát is pas een ideaalbeeld!

20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Filippenzen 3:20-21NBV21Open in de Bijbel
bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons