Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 maart 2024

9 Bijbelteksten over de kracht van woorden

‘Het zijn maar woorden.’ Heeft iemand dat weleens tegen jou gezegd? Soms is zo’n uitspraak goed bedoeld, maar de kracht van woorden valt niet te onderschatten. Dat geldt voor zowel positieve als negatieve woorden; met een paar rake zinnen kunnen je iemand onderuithalen of juist opbouwen. Hoe gebruik jij je woorden?

De juiste woorden

6laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.

Kolossenzen 4:6NBV21Open in de Bijbel

De juiste woorden zijn ‘aantrekkelijk’ en ‘sprankelend’. De BGT vertaalt dit met ‘vriendelijk en interessant’ en de HSV gebruikt de woorden ‘aangenaam’ en ‘met zout smakelijk gemaakt’. Positieve woorden hoeven dus niet saai te zijn, integendeel!

29Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Efeziërs 4:29NBV21Open in de Bijbel

Twijfel je soms over of je iets wel of niet moet zeggen? Denk dan na over wat het effect van je woorden zal zijn op de ontvanger; zijn ze opbouwend, doen ze goed of breken ze juist af?

4Kalme woorden zijn een levensboom,

een valse tong vernietigt de geest.

Spreuken 15:4NBV21Open in de Bijbel

De bron

9Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?

Jakobus 3:9-11NBV21Open in de Bijbel

De woorden die je spreekt, staan niet op zichzelf. Ze zijn een uiting van wat er in je hart omgaat; daar ligt de bron. Klinkt er bitterheid door in je woorden, dan zegt dat mogelijk ook iets over je hart. Waar kun je dan wél naar streven? Dat staat een klein stukje verderop:

17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Jakobus 3:17-18NBV21Open in de Bijbel

Ook David weet hoe zijn mond en zijn hart met elkaar in verbinding staan; zijn woorden en zijn overpeinzingen horen voor hem bij elkaar, en met beide wil hij God eren.

15Laten de woorden van mijn mond U behagen,

de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,

HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Psalmen 19:15NBV21Open in de Bijbel

Goede vruchten

34Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. 35Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. 36Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. 37Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Matteüs 12:34-37NBV21Open in de Bijbel

Wees je dus bewust van wat je mond uit komt, en gebruik je woorden om te bouwen aan Gods koninkrijk. Je woorden doen ertoe! Dat is geen dreigement, maar juist een bemoediging. Door te putten uit de juiste bron en je hart te vullen met goede dingen, kun je veel moois teweegbrengen in het leven van anderen.

20Wie iets goeds zegt, heeft een gevoel van welbehagen,

hij voedt zich met de vruchten van zijn mond.

21Woorden hebben macht over leven en dood,

wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Spreuken 18:20-21NBV21Open in de Bijbel

Kies je je woorden zorgvuldig en met de intentie om de wereld om je heen mooier te maken, dan voed je daarmee niet alleen anderen maar ook jezelf. Met de woorden die je spreekt, kun je zelf een omgeving creëren waarin liefde, vriendelijkheid en oprechtheid centraal staan. Daar plukt iedereen de vruchten van.

23Wie een wijs hart heeft, schoolt zijn mond

en geeft zo kracht aan het betoog van zijn lippen.

24Een vriendelijk woord is een korf vol honing,

zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Spreuken 16:23-24NBV21Open in de Bijbel
bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons