Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
6 juni 2024

7 Bijbelteksten voor introverten

Moet jij na een sociale activiteit echt weer even bijkomen? Laad je op door tijd alleen door te brengen? Dan ben je waarschijnlijk wat introvert. En je bent niet de enige! Introvert zijn is niet beter of slechter dan extravert; met jouw unieke eigenschappen kun je je steentje bijdragen aan Gods nieuwe wereld.

Leiderschap

10Maar Mozes antwoordde: ‘Neemt U mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu U tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen.’

Exodus 4:10NBV21Open in de Bijbel

Het is niet zo dat introverten geen leidersfiguren kunnen zijn, integendeel. Mozes, een van de grootste leiders uit de Bijbel, staat niet te springen om te moeten spreken en een heel volk te moeten leiden. Maar God geeft mensen hun mond, hun spraak en ook hun persoonlijkheid. Als Hij je een taak geeft, gaat Hij vervolgens met je mee om je alles te geven wat je nodig hebt om te slagen.

35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Marcus 1:35NBV21Open in de Bijbel

Jezus brengt veel tijd door met mensen en is daar ook goed in. Tegelijk heeft Hij ook tijd voor zichzelf nodig. Of beter gezegd: tijd voor zijn Vader. Ook wij mogen leren om daar bewust ruimte voor vrij te maken.

17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde.

1 Korintiërs 12:17-18NBV21Open in de Bijbel

In Gods gemeente zijn alle soorten mensen welkom en nodig. De een is goed met grote groepen, de ander doet het beter in persoonlijke gesprekken. De een kan snel denken en reageren, de ander neemt wat meer de tijd. Doordat al die eigenschappen samenkomen, kan een prachtig palet ontstaan van karaktertrekken die elkaar aanvullen en versterken.

Luisteren

19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

Lucas 2:19NBV21Open in de Bijbel

Bedachtzaamheid kan een heel goede eigenschap zijn. Maria kiest ervoor om bij gebeurtenissen die diepe indruk op haar maken, vooral te luisteren en zaken eerst rustig te overdenken. Daar kunnen snelle reageerders soms nog wat van leren.

Geloven en doen

19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.

Jakobus 1:19NBV21Open in de Bijbel

Als sociaal contact iets is wat je energie kost in plaats van oplevert, kun je daardoor soms wat langzamer overkomen. Dat hoeft niet iets negatiefs te zijn; je kunt er daardoor voor behoed worden om al te snel conclusies te trekken of ergens geërgerd op te reageren.

15erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

1 Petrus 3:15NBV21Open in de Bijbel

Er zijn echter ook momenten waarop het je verantwoordelijkheid is om te spreken. Net zoals Mozes van God een taak kreeg die hem in eerste instantie misschien niets leek, zo hebben ook wij een verantwoordelijkheid wanneer ons wordt gevraagd om te getuigen van ons geloof.

Mensen die wat introverter zijn kunnen heel goede sprekers zijn, maar het zou kunnen dat het je meer energie kost. Laat je daardoor niet weerhouden, kies je moment en neem daarna ook de tijd om weer op te laden.

7Er is een tijd om te scheuren

en een tijd om te herstellen,

een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken.

Prediker 3:7NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons