Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

hoeksteen

Foto van een hoeksteen in het huidige Kirbet Seilun, Israël (het bijbelse Silo).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons