Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De versies van het Onzevader

In Lucas en Matteüs leert Jezus zijn leerlingen een gebed dat later bekend geworden is als het Onzevader. 

Twee versies

In het Nieuwe Testament zijn twee versies te vinden van het Onzevader. De tekst in Lucas is de kortste, en deze versie is minder bekend dan het gebed in Matteüs. Het gebed in Matteüs staat midden in de Bergrede.

Matteüs 6:9-13

Lucas 11:1-4

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Vader,

laat uw naam geheiligd worden

en laat uw koninkrijk komen.

 

 

Geef ons dagelijks het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze zonden,

want ook wijzelf vergeven iedereen

die ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving.

 

hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Slot van het Onzevader

Aan het slot van het Onzevader ontbreken in diverse vertalingen de bekende woorden:

want aan u behoort het koningschap, de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Deze zin is weggelaten omdat hij ontbreekt in de oudste handschriften. Het is bijna zeker dat de zin later toegevoegd is, als een mooie en traditionele afronding van het gebed.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons