Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

herodianen

De herodianen waren een Joodse groepering in de eerste eeuw na Christus. Ze worden drie keer genoemd in het Nieuwe Testament. Telkens komen ze voor samen met farizeeën, als tegenstanders van Jezus.

Het is niet duidelijk waar de herodianen precies voor stonden. Het is mogelijk dat ze aanhangers waren van Herodes Antipas, en voorstanders waren van zijn koningschap.
Het evangelie volgens Marcus gebruikt de term herodianen twee keer. Het evangelie volgens Matteüs neemt een van die twee keer over, en laat de term de andere keer weg in de paralleltekst. Het evangelie volgens Lucas noemt de herodianen helemaal niet, ook niet in parallelteksten waar het evangelie volgens Marcus ze wel noemt. Het is mogelijk dat de evangeliën volgens Matteüs en Lucas verwijzingen naar de herodianen weglaten omdat ze zelf ook niet wisten wie het waren, en verwarring wilden voorkomen.
Leden van de familie van Herodes de Grote en zijn koningshuis worden ook wel Herodianen genoemd (met een hoofdletter). Dat zijn niet de mensen die in de Bijbel met de term herodianen worden bedoeld.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons