Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

dorsslede

Afbeelding van een dorsslede. Hiermee werden de graankorrels gescheiden van de aren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons