Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Bartolomeüs in de Bijbel?

Bartolomeüs is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij staat in de lijsten van de twaalf apostelen (bijvoorbeeld Matteüs 10:3), maar komt verder niet voor in het Nieuwe Testament. Er wordt wel gedacht dat Natanaël (die alleen in het evangelie volgens Johannes voorkomt, zie Johannes 1:47) dezelfde persoon is als Bartolomeüs. Bartolomeüs zou dan zijn familienaam zijn (dat betekent: zoon van Tolomeüs), en Natanaël zijn eigennaam. Helaas hebben we te weinig informatie om hierover iets met grote zekerheid te zeggen.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons