Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een tekstkritisch probleem: 1 Korintiërs 11:24

23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de ​Heer​ zelf. In de nacht waarin de ​Heer​ ​Jezus​ werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, ​brak het brood​ en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de ​maaltijd​ ook de ​beker, en hij zei: ‘Deze ​beker​ is het nieuwe ​verbond​ dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de ​beker​ drinkt, verkondigt u de dood van de ​Heer, totdat hij komt.

11:24 *** Dit is mijn lichaam voor jullie – Andere handschriften lezen: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt’.

hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Wat is er aan de hand?

Het alternatief dat genoemd wordt in de voetnoot in de Nieuwe Bijbelvertaling, komt in het merendeel van de Griekse handschriften voor. Toch gaat het om een latere toevoeging. Er zijn twee dingen gebeurd in deze tekst. Ten eerste zijn de woorden ‘Neem, eet’ toegevoegd. Deze woorden kennen we uit Matteüs 26:26. In de oudste handschriften ontbreken ze, en verschillende kerkvaders lijken deze toevoeging ook nog niet te kennen. Daarnaast kunnen we als volgt redeneren: als Paulus deze woorden wel had geschreven, was er geen reden voor overschrijvers om ze weg te laten. Bovendien weten we dat het evangelie volgens Matteüs in de vroege kerk een belangrijke plek in de liturgie had. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de woorden ‘Neem, eet’ vanuit Matteüs zijn toegevoegd om de twee tradities te laten overeenstemmen.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons