Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tekstkritiek in het Oude Testament: tekstwijzigingen

Voorbeeld van een vergissing

In 2 Samuel 6:4 staat volgens de Masoretische tekst:

ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt.’

Deze woorden staan ook in het vers ervoor. Een kopiist heeft bij het overschrijven van de tekst een vergissing gemaakt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling is deze vergissing hersteld. De woorden zijn hier alleen te vinden in vers 3.

Voorbeeld van een opzettelijke verandering

In Rechters 18:30 staat volgens de Masoretische tekst:

zoon van Manasse’

Oorspronkelijk stond hier vermoedelijk ‘zoon van Mozes’. Door in het Hebreeuws een letter toe te voegen, kwam er een andere naam te staan. Dat is niet toevallig. In Rechters 18 gaat het namelijk over een heiligdom met een godenbeeld. De kopiist wilde waarschijnlijk niet dat er in de tekst stond dat een zoon van Mozes daar priester was.
In de NBV staat in Rechters 18:30 'Gersom, de zoon van Mozes'.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Samuel 6.4 Rechters 18.30
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons