Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: Vlaanderen en Nederland

De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling voor Nederland en voor Vlaanderen. Het Nederlands van Nederland verschilt in een aantal opzichten van het Nederlands in Vlaanderen. Het woordgebruik is soms anders. Dat geldt ook voor de volgorde van woorden in de zin. Zo zegt men in Vlaanderen eerder ‘wenen’ als een Nederlander ‘huilen’ zegt. En men zegt liever niet ‘zie je wie daar aan komt lopen?’ maar ‘zie je wie die daar komt aanlopen?’
In de NBV is gezocht naar taal die voor lezers in Vlaanderen en in Nederland prettig is. Zo wordt er in de Bijbel veel gehuild, maar ook geweend, gejammerd en in tranen uitgebarsten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons