Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV: taalkenmerken

Talen verschillen van elkaar in allerlei opzichten. In elke taal zijn betekenissen anders over de woorden verdeeld. Het Nederlands heeft bijvoorbeeld één woord ‘stad’, terwijl het Engels er twee heeft: ‘city’ en ‘town’. En elke taal heeft zijn eigen taalregels, bijvoorbeeld voor de woordvolgorde in de zin.

Taaleigenschappen van de brontalen

Een vertaler houdt bij het vertalen rekening met de eigenschappen van de taal van de tekst die hij vertaalt, en met de eigenschappen van zijn eigen taal. In de Nieuwe Bijbelvertaling is geprobeerd zo te vertalen dat de gewone taalkenmerken van het Hebreeuws en het Grieks verdwenen zijn in de gewone taalkenmerken van het Nederlands. Als het goed is, zijn aan de Nederlandse tekst niet meer de eigenschappen van de brontalen te zien.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons