Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over spijt?

Je hebt iets gedaan wat je niet had moeten doen, zoals een leugen vertellen. Of je hebt iets niet gedaan wat je wel had moeten doen, bijvoorbeeld omdat je dat beloofd had. Dan kun je spijt voelen.

Praat er over

Als mensen ergens spijt van hebben, kan hen dat heel erg bezighouden. In Psalm 51:5-6 laat de psalmdichter zien hoe hij geraakt is door wat hij fout heeft gedaan. Hij smeekt God om hem te vergeven. Het kan goed zijn om erover te praten als je ergens spijt van hebt, net zoals de psalmdichter dat doet. Ook in Jeremia 31:18-20 wordt verteld hoe het volk van God spijt heeft en smeekt om vergeving.

Soms betekent spijt ook dat je echt iets moet veranderen in je leven. In Jona 3:5-10 vasten de inwoners van Nineve om hun berouw te tonen. Als God dat ziet, besluit hij om de stad niet te verwoesten.

Heeft God weleens spijt?

Maar het kan ook gebeuren dat mensen verkeerd leven en geen spijt hebben. In Genesis 6:6-7 lezen we hoe God dan spijt krijgt dat hij de mensen heeft gemaakt. Zelfs God kan dus spijt hebben. Ook in Exodus 32:14 heeft God spijt, maar dan juist van zijn voornemen om zijn volk te vernietigen.

Hoe verder?

Spijt hebben en berouw tonen kan helpen om weer verder te kunnen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar bij God is er altijd weer een nieuwe mogelijkheid als je spijt hebt en je leven wilt veranderen:

‘Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.’ (Spreuken 28:13)

‘Ten slotte zal hij komen en hun naar hun daden vergelden,
hun zonden laat hij neerkomen op hun eigen hoofd.
Maar wie berouw heeft geeft hij een nieuwe kans,
wie de hoop verliest moedigt hij aan.’ (Sirach 17:23-14)

‘Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden.’ (Hosea 14:3)

‘laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.’ (Hebreeën 10:22).

Vergeef elkaar

Niet alleen bij God is er een nieuw begin als je spijt hebt. In Lucas wordt iedereen opgeroepen om mensen die berouw tonen, te vergeven.

‘Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’ (Lucas 17:3-4)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons