Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vijftien Bijbelteksten die passen bij de doop

In de doop wordt de verbondenheid tussen een mens en God zichtbaar en voelbaar. Die verbondenheid is volgens Paulus door niets te verbreken:

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ (Romeinen 8:38-39)

De doop is daarom een bijzonder moment, waar een bijzondere tekst bij hoort. Hieronder staan vijftien teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling die je kunt gebruiken bij de doop. Je kunt deze teksten uitspreken bij de doop of bijvoorbeeld op een kaartje schrijven.

‘Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ (Jozua 1:9)

‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.’ (Psalm 91:4)

‘De HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.’ (Psalm 100:5)

‘De HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.’ (Psalm 121:8)

‘Ontzag voor de HEER beschermt je leven,
je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.’ (Spreuken 19:23)

‘Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer.’ (Jesaja 12:2)

‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’ (Jesaja 43:1)

‘Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.’ (Jeremia 17:7)

‘Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is.’ (Ezechiël 36:25)

‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.’ (Johannes 7:38)

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.’ (Johannes 15:5)

‘U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met “Abba, Vader.”’ (Romeinen 8:15)

‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.’ (Galaten 3:27)

‘Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.’ (2 Tessalonicenzen 3:3)

‘God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’ (1 Johannes 4:16)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons