Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Met Andere Woorden

Met Andere woorden is hét tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg.

Er zijn geen items beschikbaar

Zoeken in overige artikelen

Geen zoekresultaten voor deze categorie
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons