Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een ramshoorn?

De ramshoorn is een van de oudste muziekinstrumenten van Israël. Een ramshoorn werd gemaakt van de hoorn van een schaap, en werd gebruikt in oorlogstijd en bij belangrijke godsdienstige gelegenheden.

Hoe zag een ramshoorn eruit?

Het instrument was een soort trompet, die werd gemaakt van de hoorn van een volwassen mannetjesschaap. Door een klein stukje van de punt af te snijden ontstond een instrument waarop men drie noten kon laten horen. 

Het gebruik van de ramshoorn

De ramshoorn werd op twee momenten bespeeld, in oorlogstijd en bij feestdagen:

  • Men blies op een ramshoorn om te waarschuwen bij gevaar. Als de ramshoorn tijdens een veldslag klonk, betekende dat een oproep tot de strijd, of het was een teken om terug te keren naar huis. 
  • Bij verschillende godsdienstige gelegenheden blies men op de ramshoorn om op te roepen tot boetedoening, zoals op de eerste dag van het nieuwe jaar (Leviticus 23:24) en op Grote Verzoendag (Leviticus 25:9)

Daarnaast noemt de Bijbel het feest van nieuwemaan en vollemaan als momenten waarop de ramshoorn klinkt (Psalmen 81:4). Ook tijdens de zalving van een koning werd er op dit instrument geblazen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons