Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Reptielen, vissen en wormen in de Bijbel

In de Bijbel komen verschillende reptielen, vissen en wormen voor. In de Nieuwe Bijbelvertaling worden de volgende soorten genoemd:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons