Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is Babylon (Babel)?

Babylon (of Babel) was de hoofdstad van het Babylonische rijk. De stad lag aan de rivier de Eufraat, in het huidige Irak. De naam Babylon betekent in het Akkadisch: poort van de god.

Oergeschiedenis van Babylon

Babylon was al in de 21e eeuw voor Christus een belangrijke stad waar de heersers van Babylon en het gebied eromheen woonden. De bekendste vroege heerser van Babylon was koning Hammurabi (18e eeuw voor Christus). Hij zorgde ervoor dat Babylon de belangrijkste stad in de wijde omgeving werd. Dit was maar van korte duur, want in de eeuwen erna werd de stad minder belangrijk en verloor ze veel van haar macht. Dit duurde tot in de twaalfde eeuw voor Christus. Toen werd de stad weer belangrijk. De koning bracht het standbeeld van de oppergod Marduk, dat eerder was weggevoerd, weer terug naar de stad. Maar ook dit tijdperk eindigde weer. In het jaar 689 voor Christus vernietigde koning Sanherib van het noordelijke buurland Assyrië de stad.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons