Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kafarnaüm: opgravingen

Foto van opgravingen in het oude Kafarnaüm in Galilea, in het huidige Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons