Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zonde in het Oude Testament: ethische zonde

In het grootste deel van het Oude Testament wordt zonde op een morele, ethische manier gedefinieerd. Zondigen is het opzettelijk ingaan tegen de wil van God. Het is het overtreden van Gods regels, en het zich afkeren van het geloof. Het gaat niet alleen om de verhouding van mensen tot God, maar ook om de verhouding tussen mensen: zonde tegen andere mensen wordt in het Oude Testament gezien als zonde tegen God zelf (zie bijvoorbeeld Genesis 39:9; Psalm 51:4).

Ongehoorzaam aan God

Het eerste en misschien wel beroemdste voorbeeld van zonde vinden we in Genesis 3. De eerste mensen zijn in dit verhaal ongehoorzaam aan God vanuit hun verlangen naar persoonlijke autonomie.
Ook elders in het Oude Testament wordt benadrukt hoe vaak de Israëlieten zondigen tegen Gods geboden. Die geboden schrijven voor hoe men moet omgaan met God en met elkaar. Door zich niet te houden aan Gods geboden zijn de Israëlieten ontrouw aan het verbond met God. Dit leidt er volgens de bijbelse auteurs toe dat de mensen van God vervreemden en hem de rug toekeren. God laat hen daarom in de steek, hij helpt hen niet meer, waardoor het bergafwaarts gaat met het volk. Met name in de profetische teksten komt dit thema vaak aan de orde.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons