Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De wetgeving in de Pentateuch

In de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel, nemen wetten en voorschriften een belangrijke plaats in. Ze zijn vooral te vinden in:

Verschillende soorten wetregels

De wetten en voorschriften zijn geformuleerd in verschillende vormen, al is dit onderscheid niet waterdicht:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons