Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De synagoge

Het Griekse woord sunagôgê betekent letterlijk ‘plaats van samenkomst’. In een synagoge kwamen joden onder andere bij elkaar op sabbat om te lezen uit de wet en de profeten. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er synagogen in Israël, maar ook daarbuiten.

De functie van synagogen

Joden kwamen bij elkaar in synagogen in het kader van hun geloof, maar de gebouwen hadden ook sociaal-economische functies. Synagogen waren multifunctionele gebouwen waar men onder andere kwam voor:

De oorsprong van synagogen

In het Oude Testament worden geen synagogen genoemd. Waarschijnlijk zijn er voor het eerst synagogen gebouwd buiten Israël, vanaf de derde eeuw voor Christus. Joden die niet in de buurt van de Jeruzalemse tempel leefden, hadden zo een eigen gebedshuis. Daar konden ze aandacht geven aan hun gezamenlijke identiteit en hadden ze een eigen plek om God te eren.
In de eerste eeuw voor Christus ontstaan de eerste synagogen binnen Israël. We weten niet goed of die synagogen functioneerden als verlengstuk van de tempel, of er mee concurreerden. In ieder geval waren er twee belangrijke verschillen met de tempel:

  • In de tempel mochten alleen priesters komen, in de synagoge was iedereen welkom.
  • In de tempel was de offerdienst het belangrijkste, in de synagoge schriftlezing en gebed.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons