Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Satan in de Bijbel

In het Oude Testament heeft het Hebreeuwse woord ‘satan’ nog de algemene betekenis van een ‘tegenstander’.
In het Nieuwe Testament wordt met Satan een bovennatuurlijke persoon bedoeld die de belangrijkste tegenstander is van God, en die verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld. Hij is de leider van de engelen die tegen God in opstand gekomen zijn. Een andere naam voor Satan is de duivel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons