Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Feestdagen in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament staan geen regels over feesten, zoals in het Oude Testament. Wel worden belangrijke joodse feesten beschreven: Pesach, het Feest van het Ongedesemd brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest
Ook wordt er gesproken over het Inwijdingsfeest van de tempel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons